• Hæfte
  • 32 sider

Den globale hedetur

Debathæfte om de globale klimaændringer og vores muligheder for at afværge dem.

  • Naturgeografi Geografi Natur/teknologi Samfundsfag
  • 7-10. klasse Gymnasie/ungdomsuddannelser
  • Klimaretfærdighed + Energi
  • 87-87820-85-4
  • 20 kr.

Det bliver varmere… Mellem 1,4 og 5,8 grader i løbet af de næste 100 år, siger forskerne i FN’s Klimapanel, hvis vi ikke bremser for udslippene af drivhusgasser. Det er allerede blevet over en halv grad varmere i de seneste 100 år. Der skal ikke så meget mere til, før vi ser skader på sårbare økosystemer. 2-3 graders opvarmning giver risiko for økologiske skader i globalt omfang, og ved 4 graders opvarmning når vi op på et niveau, som for 20-30 millioner år siden gjorde Antarktis’ iskappe ustabil. Skal vores børnebørn opleve det?

Hæftet kan downloades gratis som PDF og det kan bestilles som fysisk eksemplar.

 

Bestil

  1. Start
  2. Preview
stk.
Gratis
kr.
Samlet pris ekskl. porto. Vi lægger en faktura sammen med varen.

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).