• Notat
  • 12 sider

Agroøkologi: et nyt fødevaresystem for Europa

I løbet af de seneste 50 år er vores fødevarer blevet globaliserede og kontrollen med vores mad er blevet koncentreret hos en håndfuld multinationale virksomheder. Men der findes alternativer.

Vi skal genskabe forbindelsen mellem producenter og forbrugere ved hjælp af korte forsyningsruter og bæredygtig produktion. Kontrollen over fødevarer og landbrug skal lægges i hænderne på de lokale.

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).