stop industrial agriculture

Madsuverænitet: Hvordan skaber vi et grønt og retfærdigt landbrug i EU?

Slutter
Folkestedet
Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus

Danmark og EU's landbrug står over for en lang række udfordringer, men med madsuverænitet som ramme kan vi skabe et grønt og retfærdigt landbrug. Hvordan, diskuterer vi til dette arrangement, som del af de europæiske aktionsdage Good Food Good Farming.

Danmark og EU’s fødevare- og landbrugssystemer er blevet mere og mere industrialiserede med større kemisk input, en stigende grad af dyrefabrikker og styret af øget koncentration blandt få og store virksomheder. Det er resultatet af lokale, nationale og europæiske politikker samt mangel på global kontrol med de største spillere og spekulation i fødevarer. Politikkerne på området angår landbrug, fødevarer, handel, fødevaresikkerhed, frø, miljø, klima, sundhed, landdistriktsudvikling, arbejdstagerrettigheder, migration og meget mere. Landbrug- og fødevarepolitik er kort sagt relevant for os alle.

Med dette arrangement sætter vi fokus på udfordringerne i sektoren, og ikke mindst løsningerne og NOAH's arbejde for madsuverænitet. Begrebet står for lokalbefolkningers ret til selvbestemmelse over deres jord og landbrugsproduktion og for alles ret til sund mad, der er produceret ved økologisk bæredygtige metoder.

Madsuverænitet er baseret på principper om selvforsyning og decentralisering. Lande og regioner skal have ret til at beskytte deres lokale fødevareproduktion og sikre mad til deres egen befolkning. Det er de mindre landbrug, der producerer mad til størstedelen af Jordens befolkning, og der er store muligheder for at udvikle dem, så de bliver mere produktive på en økologisk bæredygtig måde. Madsuverænitet betyder, at mad er en rettighed – ikke en vare, der skal spekuleres i.

Samtidig er 2018 et afgørende øjeblik da flere vigtige processer vedrørende EU's landbrug er i gang. Den fælles landbrugspolitik skal reformeres og medlemsstater har startet en diskussion om uretfærdige handelspraksisser i sektoren.

Arrangementet er derfor også en del af de europæiske aktionsdage Good Food Good Farming.

PROGRAM

13.00-13.30: Oplæg. Udfordringer i EU's fødevare- og landbrugssektoren for at skabe et grønt og retfærdigt landbrug v. NOAH

13.30-15.00: Debat. Hvordan skaber vi et grønt og retfærdigt landbrug i EU?

Hvad betyder et grønt og retfærdigt landbrug? Hvad er løsningerne, hvordan ser madsuverænitet ud i praksis, og hvilke konkrete skridt skal vi tage?

Paneldeltagere: 

Frie Bønder - Levende Land er foreningen for de mindre og naturvenlige landbrug i Danmark. FBLL er medlem af den internationale småbonde- og landarbejderorganisation Via Campesina. Som repræsentant for foreningen vil Ole Færgeman til arrangementet belyse FBLL’s arbejde for et landbrug med større mangfoldighed og højere kvalitet.

Afrika Kontakt er en solidaritetsbevægelse, der sammen med folkelige bevægelser verden over kæmper for grundlæggende politiske forandringer for at gøre op med den globale ulighed. Til arrangementet deltager Birgitte Ringgaard Diget, der er aktivist i Afrika Kontakt, og fortæller om deres arbejde med Madsuverænitet og partnerskab med bondebevægelsen La Via Campesina.

COOP er et dansk kooperativ med 1,7 million medlemmer, og virksomhedens overskud går til at understøtte COOPs arbejde for et mere ansvarligt og bæredygtigt forbrug. Til arrangementet deltager Bente Svane Nielsen, der er Programchef GoCook, Mad og Måltider i COOP. Hun vil fortælle om COOP’s arbejde med Madsuverænitet gennem GoCook skolekampagnen, hvor børn og unge bliver i stand til at forholde sig kritisk til deres fødevarer, til at være nysgerrige og have lyst til at arbejde med råvarer.

Landsforeningen Levende Hav arbejder for at sikre mangfoldigheden og de fornybare ressourcer i havet. Levende Hav betragter havet som et kulturlandskab præget af århundredes brug, der gør det nødvendigt at arbejde med at genoprette og bevare mangfoldigheden i havets flora og fauna. Til arrangementet vil Knud fortælle om Levende Havs arbejde for Madsuverænintet og imod den havmiljøødelæggende havbrugsindustri.

NOAH er et aktivistisk netværk, der arbejder for miljøretfærdighed, så alle nutidige og fremtidige generationer har lige adgang til Jordens ressourcer uden at miljøet overbelastes. NOAH er det danske medlem af græsrodsnetværket Friends of the Earth. Til arrangementet vil Nanna Clifforth fortælle om NOAHs kamp for madsuverænitet baseret på lokalt demokrati og løsninger.

15.00-15.30: Pause

15.30-16.30: Mød Forum for Madsuverænitet og organisationerne bag

Forum for Madsuverænitet blev stiftet i 2015 og består af NOAH, Afrika Kontakt, Mellemamerika Komiteen, Frie Bønder Levende Land, Levende Hav, PUGAD og Permakultur Danmark.

Organisationerne vil præsentere deres arbejde med madsuverænitet, og vi vil diskutere hvordan madsuverænitet kan komme på dagsordenen i Aarhus.

16.30-18.00: Fotoaktion for et andet landbrug, fælles madlavning og derefter spisning

Forud for mødet kan du være med til at starte NOAH Aarhus.

This project has been funded with support from the European Commission. This event reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

eu

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!