konference
konference

Konference om virksomheders samfundsansvar

Slutter
PRO D Saltkammeret, Christiansborg, 1218 København K
Tilmelding

Obs: Konferencen er fuldt booket. Du kan skrive dig på venteliste til at deltage via tilmeldingsformularen. 

Konference om virksomheders samfundsansvar

Med EU’s kommende direktiv om virksomheders due diligence og bæredygtighed (CSDDD) skal europæiske virksomheder arbejde for, at deres værdikæder er fri for krænkelser af miljøstandarder, arbejdstager- og menneskerettigheder og lever op til Parisaftalen. Lovrammen er lige nu i den endelige forhandlingsfase.

Konferencen giver indblik i, hvad vi kan forvente os af direktivet, og en ekspert giver et overblik over lovgivningens omfang. Vi diskuterer muligheder og begrænsninger med perspektivering til OECD’s opdaterede retningslinjer for multinationale virksomheder for at undersøge, hvad der bør tages med i en dansk handlingsplan for ansvarlig virksomhedsadfærd, og afdække behov for yderligere tiltag på EU-plan.  

Konferencen bruger råstofselskabet Glencore som case, en verdensomspændende virksomhed, der både har danske aftagere og investorer. Berørte mennesker - og eksperter - fra Colombia fortæller om de menneskelige og miljømæssige konsekvenser af Glencores minedrift i landet, og om hvordan en gennemgribende due diligence praksis kan betyde en afgørende forskel for dem.

Vi hører reaktioner og anbefalinger fra danske interessenter fra miljø- og menneskerettighedsorganisationer, fagbevægelsen og forskere på området. Ligesom et panel af Folketingspolitikere og kandidater til Europa-Parlamentet inviteres til at kommentere.

De globale værdikæder binder os sammen på kryds og tværs af kloden. Virksomheder agerer globalt, og det bør også gælde regulering af virksomhedernes adfærd. Den nye lovgivning og de opdaterede retningslinjer kan være med til at beskytte arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og klima, der hvor europæiske virksomheder opererer. Danmark bør være forberedt på en effektiv og solid implementering af EU-direktivet, derfor ønsker vi med denne konference at præsentere viden og anbefalinger, som kan danne grundlag for en ambitiøs dansk handlingsplan for ansvarlig virksomhedsadfærd og inspirere til yderligere tiltag på EU-plan.  

Arrangører: Miljøbevægelsen NOAH, Colombia Solidaritet, Amnesty International Danmark, OXFAM Danmark og 92-gruppen

Program:

12.30-13.00: Registrering og netværk

13.00-13.15: Velkomst ved MF Anne Paulin, miljøordfører for Socialdemokratiet, og ved konferencier Nanna Clifforth, Miljøbevægelsen NOAH   

13.15-13.45: Værdikæder: Glencore som case - konsekvenser for mennesker og miljø i Colombia ved Greylis Pinto Ustate, berørt af Glencores miner i Colombia, Carolina Matiz fra tænketanken CINEP samt Tatiana Cuenca fra miljøorganisationen CENSAT - Friends of the Earth Colombia 

13.45 - 14.00: EU’s direktiv om virksomheders due diligence og bæredygtighed (CSDDD) ved Senior advisor Gabrielle Holly, Dansk Institut for Menneskerettigheder

14.00-14.15: De opdaterede OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder ved Linda Nielsen, formand for NCP Danmark

14.20-14.35: Pause med kaffe, te og kage

14.35-15.00: Anbefalinger til implementeringen af EU’s due diligence-direktiv og OECD retningslinjer 

  • Andreas Rasche, professor i virksomheder og bæredygtighed ved CBS
  • Sanne Borges, Amnesty Danmark
  • Sarah Strunge Albertsen, Miljøbevægelsen NOAH
  • Jesper Nielsen, 3F International

15.00-15.45: Politikerpanel: Implementering af EU's due diligence-direktiv og OECD retningslinjer 

  • MF Per Husted, Socialdemokratiet
  • MF Trine Pertou Mach, Enhedslisten
  • EP-kandidat Rasmus Nordqvist, Socialistisk Folkeparti 
  • EP-kandidat Sigrid Friis, Radikale Venstre 

15.45-16.00: Afsluttende kommentarer ved Tatiana Cuenca fra miljøorganisationen CENSAT - Friends of the Earth Colombia og konferencier Nanna Clifforth, Miljøbevægelsen NOAH

16.00: Tak for i dag - kaffe og netværk i foyeren 

Tilmelding

Navn
Ja tak - jeg vil gerne modtage NOAH's nyhedsbrev

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!