lukning Nedlæggelse af Teknologirådet er uklog

Teknologivurdering og dialog med borgere er stadig nødvendig. Politikerne har hårdt brug for uvildig rådgivning om konsekvenser af ny og kendt teknologi. Nedlæggelse af Teknologirådet uden at sikre fremtidig teknologivurdering er et helt forkert spor.

21. november 2011 · Kl. 13:45 Pressemeddelelse

Miljøbevægelsen NOAH erfarer med forundring, at Regeringen sammen med alle Folketingets partier har valgt at fratage Teknologirådet dets statslige bevilling.

"Vi forstår ikke, at Regering og Folketinget  har valgt at trække tæppet væk under en forholdsvis lille og billig, men vigtig institution, der gennem årene har foretaget teknologivurderinger til glæde for Folketinget og for offentligheden" siger Henning Bo Madsen fra NOAHs Pressegruppe og fortsætter: "Beslutningstagerne i Folketinget - og borgene med - har brug for at få kvalificerede bidrag fra både lægmand og eksperter, når der er nye teknologier under udvikling, som kan være særdeles vanskelige at overskue og gennemskue. Det har Teknologirådet gennem årene været i stand til at gøre. Det er vanskeligt at se, hvordan den opgave skal løses, hvis ikke man vil genopfinde en lignende institution."

"Hvorfor kommer sådan et forslag som "en tyv om natten"? Er der et eneste parti, som har haft det i sit program at Teknologirådet skulle nedlægges? Næppe. Men det er da dobbelt ironisk, at Teknologirådet, som skal sikre borgerinddragelse, bliver lukket uden at inddrage nogen som helst!" slutter Henning Bo Madsen fra NOAH.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser skriver i sin begrundelse for at nedlægge Teknologirådet, at det i de senere år især har været arrangør af konferencer på Christiansborg. Men Teknologirådet ikke alene har været i stand til at stå for borgerinddragelse over hele Danmark - men også projekter, der har rakt langt ud over landets grænser, som med WWViews før COP15, hvor 4000 mennesker i 38 lande deltog i et globalt borgerinddragelsesprojekt om klimaforandringerne eller projektet om klimatilpasning i den baltiske region.

NOAH tilslutter sig de mange - også udenlandske - protester mod nedlæggelsen af Teknologirådet og beder uddannelsesminister Morten Østergaard redegøre for, hvordan regeringen vil sikre en bred og åben debat om teknologi og videnskab fremover.

Kontakt:

Palle Bendsen

Tlf. 98 14 76 95

Mobil: 30 13 76 95

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!