NOAH skaber bæredygtigt skovbrug i Ghana

3. juni 2012 · Kl. 22:59 Nyhed

Bæredygtigt skovbrug i Ghana

NOAH har arbejdet sammen med Friends of the Earth Ghana (FoE Ghana) i mere end tre år. Projektet blev afsluttet i marts 2012

Se filmen om projektet:

Projektet fandt sted i to områder med produktionsskov i Ashanti-regionen. I denne type skov udbydes skovbruget i koncession blandt private tømmerfirmaer. Hvert år udvælger en statsansat skovfoged, hvad og hvor der må fælles efter et princip om, at der kun må fældes i en parcel hvert halvtredsindstyvende år. Desværre sker der også ulovlig tømmerhugst i områderne.

Befolkningen har sikret sig en del af kagen

Nogle få af de 16.000 mennesker, som bor i de to områder, hvor projektet foregik

Tømmerfirmaerne, som har koncession, er ved lov forpligtet til at bruge en del af deres indtægter på lokal udvikling i de samfund, der findes rundt om skovene. Dette indebærer, at firmaerne indgår en aftale med den lokale befolkning, en såkaldt Social Responsibility Agreement (SRA). Aftalerne bliver dog sjældent indgået/overholdt.

Indtil nu er der kun lavet ganske får SRA’er, men med projektet er der blevet underskrevet 10 mere. Desuden har vi kapacitetsopbygget en række komiteer i to skovområder til selv at forhandle med tømrerfirmaerne, næste gang det bliver aktuelt. SRA’er forhandles nemlig kun med de landsbyer, som ligger i nærheden af de steder, hvor tømmerarbejdet foregår. Så det har ikke været muligt at sørge for SRA’er til alle landsbyer i projektområderne.

Skovens andre ressourcer må udnyttes

Befolkningen i områder med skov samler og jager traditionelt en række forskellige materialer, planter og dyr i skovene. Men i skove, hvor et firma har koncession, er det ikke tilladt for den lokale befolkning at samle disse ressourcer, medmindre der på forhånd er lavet en aftale med det pågældende firma.

Projektet har hjulpet med at få sådanne aftaler på plads. Ved projektets afslutning var der aftaler på plads eller ved at blive forhandlet for 35 landsbyer.

Naturbeskyttelse gennem lokal modstand

FoE Ghana har gennemført 45 workshops i de to områder

Illegal skovhugst i er udbredt i Ghana, hvilket betyder, at det er svært at drive bæredygtigt skovdrift. Modstanden fra den lokale befolkning mod den ulovlige skovhugst er lille, blandt andet fordi det er svært for den lokale befolkning, at se hvad glæde de har af skoven.

Ved at undervise befolkningen i, hvilke rettigheder de har i forhold til den skov, de lever af og med, håber vi, at de vil hjælpe med stoppe den illegale skovhugst. Og det kan være en god ide at alliere sig med den lokale befolkning, for ingen ved hvad der foregår i skoven bedre end den lokale befolkning. Og hvis den kan se en fordel i at forhindre den ulovlige skovhugst, bliver det nemmere at få den stoppet.

Befolkningen har derfor også fået støtte til at monitorere, om der sker illegal skovhugst i områderne, og om firmaerne giver korrekte oplysninger om, hvad de fælder.

Desuden har vi arbejdet på at øge bevidstheden på såvel regionalt som nationalt plan i Ghana om at forvalte skoven og fordele skovenes goder bæredygtigt. Blandt andet har FoE Ghana haft møde med parlamentets skovudvalg. Og som afslutning på projektet er der blevet skrevet en lesson learned-rapport, der blandt andet fastslår, at det i højere grad bliver myndighedernes ansvar at de lovpligtige SRA’er bliver underskrevet.

Faktaboks

Projektets titel: Towards sustainable forest management and utilization through community-based actions (The CBA project)

De sidste hundrede år er Ghanas skovareal blevet reduceret med 80 procent. Fra 8,2 til 1,6 millioner hektar.

Projektet arbejder med to skovområder: Nkrabea og Oda River

I hvert område bor der cirka 8.000 mennesker. Dyrkning af kakaobønner er den største indtægtskilde.

Projektet er støttet af Projektrådgivningen.

Projektet startede 1. december 2008 og sluttede 31. marts 2012.

Aktiviteter

Miljøregnskab

  • NOAHs aktive har i alt gennemført otte retur-rejser med fly til Ghana via Amsterdam eller Frankfurt. Det svarer til en CO2-udledning på 20 tons ifølge mitt klima.
  • Vi har ikke foretaget et validt estimat af CO2-udledningen ifm. lokal transport i projektområdet.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!