Situationen nu og alternativer til en ny motorvejsforbindelse

  • 26. august 2011

NOAHs høringssvar vedrørende: ”3. Limfjordsforbindelse, VVM redegørelse”

Situationen nu og alternativer til en ny motorvejsforbindelse

Ved en VVM-undersøgelse skal man nøje undersøge alternativer til et dyrt (5.419-7.002 millioner kr.) og miljøbelastende anlæg, som bygning af en ny motorvejsforbindelse er. Det er af afgørende betydning, at alternativerne er ordentligt undersøgt. 

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).