EU

EU Høringssvar fra NOAH Energi og Klima vedrørende EU-Grønbogen

24. maj 2013 · Kl. 22:52 Høringssvar

Høringssvar fra NOAH Energi og Klima vedrørende EU-Grønbogen: 

”En ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030”

NOAH Friends of the Earth Denmark finder, at det er vigtigt, at EU gør status over den førte politik og lærer af erfaringerne. Men vi har også tidligere oplevet, hvor nemt det er for politikere og myndigheder at tale om uforpligtende mål, der skal indfries langt ude i fremtiden frem for at gennemføre de nødvendige beslutninger her og nu.

Lanceringen af grønbogen må ikke fjerne opmærksomheden fra 2020 og EU ́s kuldsejlede klima- og energipolitik. EU har f.eks. ikke formået at hæve ambitionen fra 20 til 30 %, selv om det er vig- tigt for de internationale klimaforhandlinger og for EU ́s egen troværdighed. Omkostningerne ved at gå til 30 % har endog vist sig langt mindre end først antaget, men alligevel vil/kan EU ikke gå videre.

EU ́s klima- og energipolitik er lammet af den økonomiske krise, modstræbende lande og industriernes særinteresser. Direktiver der kunne have leveret store reduktioner ender tandløse. De reduktioner, vi har set, skyldes først og fremmest medlemsstaternes egne initiativer samt den økonomiske krise siden 2008.

Grønbogens forslag om en 40 % reduktion til 2030 (1990-basis) er helt utilstrækkelig, fordi det er et mål, der bør realiseres på hjemmebanen allerede i 2020. Den globale klimasituation kalder på handling af langt mere vidtgående karakter end den nuværende. Både frem til 2020 og i perioden derefter.

Med afsæt i det globale 2-graders drivhusgasbudget og en retfærdig byrdefordeling kræver NOAH hjemlige EU-27 reduktioner på 80 % i år 2030 (1990-basis). Hertil skal lægges en reduktions- forpligtelse på andre 70 %, som EU’s medlemsstater skal finansiere, og som skal realiseres i samarbejde med lande, der ikke selv kan finansiere de nødvendige drivhusgasreduktioner.

Læs høringssvaret her:

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!