ttip

TTIP EU-høring: Skal virksomheder kunne sagsøge suveræne europæiske stater?

Efter massivt pres fra civilsamfundet har EU-Kommissionen nu åbnet for en offentlig høring om den kontroversielle investorbeskyttelse i frihandelsaftalen mellem EU og USA. Desværre handler høringen ikke om, hvorvidt virksomheder skal have egne domstole, men om, hvordan de skal se ud.

1. april 2014 · Kl. 14:32 Pressemeddelelse

Skal virksomheder have lov til at sagsøge suveræne stater for demokratisk vedtaget lovgivning og regulering? Det er det vigtige spørgsmål i forhold til en mekanisme i frihandelsaftalen mellem EU og USA (TTIP), der skal give virksomheder rettigheder til at sagsøge stater.

Den såkaldte Investor to State Dispute Settlement-mekanisme har vakt bekymring blandt Europas befolkning og civilsamfund, men EU-Kommissionen har hidtil ikke været lydhør.

Forhandlingerne om TTIP har ellers været hermetisk lukket for offentligheden, men bestemt ikke for storindustrien, der fra starten er blevet budt med ved forhandlingsbordet.

Nu åbner EU-Kommissionen så endeligt op for, at almindelige borgere og organisationer kan blive hørt.

Den offentlige høring åbner i dag efter en smule forsinkelse i forhold til den oprindelige plan. Det betyder, at organisationer og borgere i EU i de kommende tre måneder har mulighed for at give deres besyv med i forhold til denne kontroversielle del af forhandlingerne.

Virksomheders private domstole

ISDS er en mekanisme, der giver særlige rettigheder til virksomheder, så de kan sagsøge stater for vedtaget lovgivning, som de mener er skadelig for indtjeningen.

Dette giver virksomheder mulighed for at stille spørgsmål ved staters suveræne ret til at lovgive og til at kunne tilsidesætte afgørelser truffet af nationale domstole. Virksomheder opnår på denne måde samme status som suveræne stater. Dette udfordrer staters demokratiske pligt til at regulere i henhold til borgernes og miljøets interesser.

Der er talrige eksempler på virksomheder, som har benyttet ISDS-ordningen til at sagsøge stater med negative konsekvenser for beskyttelsen af mennesker og miljø. Der er tale om eksisterende sagsanlæg, som enten er gennemført eller igangværende.

For eksempel har tobaksgiganten Phillip Morris, producent af blandt andet Marlboro, sagsøgt Australien og Uruguay for at indføre advarselsmærkater på cigaretpakker, det svenske energiselskab Vattenfall kræver økonomisk erstatning for Tysklands beslutning om at lukke sine atomkraftværker og en lang række virksomheder har sagsøgt Argentina for politiske tiltag under den alvorlige finansielle krise i landet i 2000.

”ISDS er et angreb på suveræne staters ret til at vedtage lovgivning på demokratisk vis. Bare frygten for sagsanlæg kan få regeringer til at undlade at indføre særlig lovgivning, der eksempelvis kan beskytte forbrugere, natur eller miljø”, siger Nanna Clifforth fra NOAH’s Handel og Miljø-gruppe.

”Derudover er ISDS fuldstændigt unødvendigt i en handelsaftale mellem EU og USA, da parterne i aftalen har solide retssystemer, der ikke diskriminerer udenlandske virksomheder”, fortsætter hun.

Mangelfuld høring

Selvom det er positivt at Kommissionen nu pludseligt vil høre almindelige borgere og organisationers holdning til ISDS-mekanismen, er høringen yderst mangelfuld.

Spørgsmålene i høringen handler udelukkende om, hvordan ISDS kan forbedres – ikke om, hvorvidt den er ønskelig eller ej.

”Med al den kritik, der har været af ISDS må Kommissionen efterhånden have opfattet, at mekanismen ikke er populær. Borgere er skeptiske og bekymrede over konsekvenserne. Derfor virker det utroligt underligt, at høringen kun lægger op til kommentarer omkring udformningen af ISDS, ikke af mekanismens ønskelighed eller nødvendighed i aftalen”, forklarer Nanna Clifforth.

Da det er muligt at skrive kommentarer ud fra hvert spørgsmål kan man naturligvis bruge høringsskemaet til at lufte sin utilfredshed med ISDS-mekanismen alligevel.

NOAH anbefaler og opfordrer alle – særligt de, der som os er bekymrede for konsekvenserne af en ISDS-mekanisme i handelsaftalen – til at benytte sig af den demokratiske mulighed for at kommentere Kommissionens forslag til ISDS.

Man kan finde høringsskemaet her:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_da.htm 

Alternativ

 

Samtidig lancerer en europæisk alliance med over 50 organisationer inklusiv NOAH i dag The Alternative Trade Mandate som opfordrer Europa Parlamentets kandidater til at føre en handels- og investeringspolitik der tilgodeser borgere og planeten i stedet for få virksomheders profit.

Se mere på http://www.alternativetrademandate.org/

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!