• 1. marts 2022

Dumpning af havneslam i Køge Bugt

Med dette faktablad giver vi et øjebliksbillede af miljøtilstanden i Køge Bugt efter dumpningen af slam fra Lynnetteholm-projektet

9. maj 2022 · Kl. 09:46 Materiale

Med dette faktablad giver vi et øjebliksbillede af miljøtilstanden i Køge Bugt efter dumpningen af slam fra Lynnetteholm-projektet

Tilmelding til lynnettholmen