Små jordbrug er godt for klima og biodiversitet

Det Europa, vi ønsker Små jordbrug er godt for klima og biodiversitet

Mindre, regenerative jordbrug beskytter klima og biodiversitet. Men der kommer kun flere, hvis EU ændrer landbrugsstøtten, så kun de bønder, der opfylder store miljøkrav, får del i støtten. Hovedparten af EU’s landbrugsstøtte går i dag til de store, industrielle landbrug

23. maj 2019 · Kl. 13:39 Nyhed

Store jordbrug dyrkes med industrielle metoder og giver ikke plads til småbiotoper. De overtager de små jordbrug, som benytter mere arbejdskrævende metoder og passer på naturen. Lige nu ejer kun tre procent af jordbrugene over halvdelen af landbrugsjorden i EU. 

Mange unge ønsker mere miljøskånsomme måder at forvalte jorden på og at starte deres egen produktion. Men både uddannelse, finansiering og afsætningsmuligheder er domineret af det konventionelle landbrug.

Landbrugsjorden har i årtier mistet organisk materiale på grund af intensiv dyrkning: ophør af et alsidigt sædskifte (vekslen mellem afgrøder), begrænsning af arealet med flerårige græsmarker, kraftig jordbearbejdning og øget fjernelse af halm og andet plantemateriale fra jorden. Når det organiske materiale forsvinder, bliver det til CO2 i atmosfæren.

Det er tid at vende udviklingen. Tid til at støtte op om små, regenerative jordbrugsmetoder, der via kompost binder organisk materiale i jorden og gavner klima og biodiversitet. Desuden skaber små jordbrug liv i landdistrikterne. Flere unge vil bosætte sig på landet, og skattegrundlaget for landkommuner vokser. Forbrugerne får større indsigt i produktionen og bedre mulighed for selvforvaltning. Små landbrug øger potentialet for at undgå MRSA, vildsvinehegn og gyllestank.

EP19

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!