TTIP demonstration

Handelsaftale Bagdøren til TTIP fylder 1 år

24. september 2015 · Kl. 11:20 Pressemeddelelse

I morgen, fredag den 25. september, er det et år siden at handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) blev underskrevet (aftalen er ikke ratificeret). I aftalen findes den kontroversielle ISDS-mekanisme, som har mødt voldsom kritik for at give udenlandske virksomheder mulighed for at sagsøge stater via internationale særdomstole.

”ISDS i CETA giver ikke kun mulighed for at canadiske virksomheder kan sagsøge EU, 47.000 amerikanske virksomheder vil også få adgang til mekanismen gennem datterselskaber”, forklarer Nanna L. Clifforth.

Ny særdomstol er gammel vin på nye flasker

Det klinger derfor hult når EU-kommissionen, efter det seneste års arbejde på at afdæmpe modstanden mod ISDS i TTIP, fremlægger en reformeret version af ISDS. Den nye mekanisme kaldes Investment Court System (ICS) og med den forsøger EU at føre tillidsvækkende elementer hentet fra de nationale domstole ind i den nye ISDS reform. For eksempel, skal erhvervsadvokaterne afløses af regulære dommere ansat af det offentlige retssystem, og der skal indføres en appelinstans.

”Hvor den første kritik går på at ICS ikke er fyldestgørende, men at reformen af ISDS blot repræsenterer et nyt navn uden at løse de grundlæggende problemer – går en anden meget vigtig kritik på, at amerikanske virksomheder stadig kan sagsøge nationale stater gennem CETA, hvori den forhenværende ISDS-mekanisme stadig eksisterer”, forklarer Nanna L. Clifforth.

Samtidig har EU’s handelskommissær Cecilia Malmström udtalt, at CETA under ingen omstændigheder vil blive åbnet for at rette ved ISDS mekansimen, som Kommissionen selv har indrømmet er forældet.

Politikere må få øjnene op for CETA

I forbindelse med et-års dagen for CETA, har NOAH sammen med en række andre organisationer skrevet et åbent brev til alle danske politikere (se nedenfor).

”Alle bestræbelser og debatter omkring ISDS i TTIP vil være forgæves, hvis CETA får lov til at gå igennem. Vi håber derfor, at danske politikere får øjnene op for CETA før den endelige godkendelse og sørger for at særdomstole ikke giver udenlandske virksomheder særlige rettigheder”, forklarer Nanna L. Clifforth.

Desuden, vil der den 10. – 17. oktober være International Aktionsuge mod TTIP og CETA – læs mere om de forskellige initiativer her.

Kontakt:
Nanna L. Clifforth
nanna@noah.dk
5151 7724

* * *

Åbent brev til de danske politikere:

24. september 2015

Kære danske politiker

Vi henvender os til dig i dag i anledning af et-årsdagen for afslutningen på forhandlingerne om CETA, handelsaftalen EU-Canada.

For nylig har Kommissionen – efter massiv kritik i hele Europa af ISDS-afsnittet i TTIP – udsendt en ny version af denne med nogle lidt anderledes fremgangsmåder. Miljøorganisationer m. fl. har allerede gjort opmærksom på, at det nye ISDS-afsnit stadig er urimeligt og udemokratisk. Amerikanske virksomheder kan stadig i den nye version øve pres på og kræve erstatninger af europæiske regeringer osv.

I det omfang der skulle være forbedringer i den nye version, er det besynderligt og ulogisk, at Kommissionen nu lægger op til at godkende CETA – med den gamle version – til foråret.

Det er almindelig viden, at de fleste store amerikanske virksomheder – som især vil have muskler til at føre ISDS-sager – har underafdelinger i Canada, og disse store spillere kan blot bruge den canadiske genvej i CETA, hvis ISDS’en i TTIP skulle blive lidt mere besværlig for dem.

Der forhandles stadig om TTIP, men CETA er klar til godkendelse, siger Kommissionen.

Denne absurditet må I reagere på, helst således at ISDS-afsnittene fjernes i både CETA og TTIP.

Med venlig hilsen

NOAH, Afrika Kontakt, Corporate  Europe Observatory

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!