GMO Hybridraps bør ikke godkendes

Kommentar til høring om godkendelse af genetisk modificerede raps MON88302 x Ms8 x Rf3, MON88302 x Ms8 og MON88302 x Rf3 i henhold til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) Nr....

GMO Stem nej til genmodificeret soja!

Høring vedr. tilladelse til markedsføring af fødevarer, foder og andre produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret soja DAS-44406-6 i henhold til Europa-Parlamentets og rådets forordning...

EU Klimaregulering af luftfart

Det er en kendsgerning, at luftfarten bidrager til store udledninger af miljø- og klimaskadelige gasser og at disse udledninger i lyset af øget luftfart er i katastrofal stigning.

Trafik Nej til en Nordhavnstunnel

Den 29. august 2016 udløb høringsfristen for “Nordhavnstunnel. VVM-redegørelse” . NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik har indsendt dette høringssvar . Det er vigtigt at gøre sig klart, at der...

Landbrug GMO og foderbrug i EU

Høringssvar fra NOAH om høring vedr. godkendelse af genetisk modificeret majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 og underkombinationer heraf fra Syngenta til import og forarbejdning samt fødevare- og...

Madsuverænitet GM-majs

Høringssvar fra NOAH vedr. anmodning om dansk dyrkningsundtagelse vedrørende fire dyrkningsansøgninger om genmodificerede majs (GM-majs).

Madsuverænitet Genetisk modificeret soja

Høringssvar fra NOAH vedr. tilladelse af markedsføring af fødevarer, foder og andre produkter fremstillet af genetisk modificeret soja MON 87705 × MON 89788 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning...

Madsuverænitet Genetisk modificeret soja

Høringssvar fra NOAH vedr. tilladelse til markedsføring af fødevarer, foder og andre produkter fremstillet af genetisk modificeret soja FG72 i henhold til EU- parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003

COP21 UDKAST TIL SAMLENOTAT

UDKAST TIL SAMLENOTAT: Forberedelse af FN’s klimakonference COP21/CMP11, Paris, Frankrig, 30. november - 11. december 2015. - Vedtagelse af rådskonklusioner

Svar til Miljøministeriet om Fennovoima

For det første mener vi, at Danmark ved Miljøministeriet skal svare på denne høring og svare i dybden på de centrale spørgsmål. Lige som kulkraftværker pga. klimapåvirkningen ikke længere kan...

Til Regeringen: Tænk før I handler!

Regeringen har iværksat en analyse af bioenergis bæredygtighed, men sætter en omstilling til biomasse på skinner, før biomasseanalysen er gennemført. NOAH finder dette meget kritisabelt, fordi det fører til en...

Mangelfuld miljørapport

NOAHs høringssvar vedrørende Miljørapporten “Strategisk miljøvurdering i forbindelse med udbud i området vest for 6 15’ Ø i den danske del af Nordsøen med henblik på efterforskning af olie og...

Kommentar til statens målsætninger på vindområdet

Vedr. kystmøllerne, til energipolitiske ordførere for partier i energiforliget marts 2012 Undertegnede organisationer hilser energiforligets målsætninger på vindområdet velkommen og har følgende anbefalinger til udbygningen med kystnære havvindmøller - de...

Kommentar til nye energilove

NOAH Energi og Klima´s kommentar til forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Åbent brev om energiforhandlingerne

Til Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard cc ordførere i regeringspartierne Steen Gade Pernille Rosenkrantz-Theil Rasmus Helveg Petersen Om energiforhandlingerne NOAH Energi og Klima vil gerne udtrykke vores bekymring for,...

CCS Comments EU Strategy 2011-2020

Low carbon energy supply is the wrong goal for the future EU energy strategy. “Low carbon” most often is synonymous with continued use of coal and gas with carbon capture...

Energi Høring om ETS

Forud for Rådsmødet (miljø) 28. juni 2007 har NOAH Energi og Klima sendt et høringssvar, som opfordrer regeringen til at modsætte sig, at CO 2 -lagring (CCS) inkluderes i ETS....

Klima NOAHs kommentarer til EU's Energipakke

Til Europaudvalget Miljø- og planlægningsudvalget Energiudvalget 7. februar 2007 NOAH ́s kommentarer til Europaudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget og Energiudvalget vedrørende rådsmøderne (Energi og Miljø) hhv. 15. og 20. februar 2007...

EU's kernekraftpakke Høringssvar

NOAH-Friends of the Earth Denmark og Det Økologiske Råds høringssvar til (1) Forslaget om et (Euratom) Ministerrådsdirektiv om de grundlæggende forpligtelser og almindelige principper for nukleare installationers sikkerhed og (2)...

EU's nuclear package Position paper

NOAH - FoE Denmark’s and the Danish Ecological Council’s position paper of May 11th 2004 on a (1) Proposal for a Council (Euratom) Directive setting out the basic obligations and...