pære

Patenter Den europæiske patentlov undermineres: Mere liv patenteres

Da danskerne sidste år stemte JA til Den Europæiske Patentdomstol, stemte vi ja til, at alle patenter, der udstedes af Det Europæiske Patentkontor (EPO), bliver gældende i Danmark. Nye afsløringer viser, at EPO trodser den gældende lovgivning og udsteder patenter på liv. Det kan få fatale konsekvenser for vores fremtidige adgang til fødevarer.

25. august 2015 · Kl. 11:56 Pressemeddelelse

Europæisk patentlovgivning forbyder patenter på plantesorter såvel som på forædlingsmetoder. Ikke desto mindre tog EPO i marts 2015 den beslutning, at plantefrø og frugter frembragt ved almindelig forædling kan blive patenteret.

Dette har blandt andet medført, at det schweiziske firma Syngenta netop har fået udstedt et patent af EPO på tomater med et højere indhold af sunde og naturlige komponenter kendt som flavonoider. Patentet dækker både planten, frøet og frugten, som stammer fra almindelig forædling.

EPO finansieres netop gennem patentudstedelser, så ved at vælge denne uacceptable fortolkning af loven prøver EPO at bane vejen for både dets egne og for industriens interesser. Samtidig sælger EPO de ressourcer, der er helt essentielle for almindelige menneskers dagligdag.

”Ved at udstede patenter på liv ignorerer EPO samfundets interesser og tjener udelukkende sine egne og virksomhedernes interesser. Hvis dette fortsætter, vil vi alle blive mere og mere afhængige af multinationale virksomheder som Monsanto, Syngenta og Dupont, som gennem patenteringen får kontrollen over vores adgang til fødevarer. De vil kunne bestemme, hvad vi spiser, og hvad det skal koste ved at kontrollere, hvad der må dyrkes og opdrættes i fremtiden”, udtaler Anna Rønne fra den danske miljøbevægelse NOAH.

Men problemet kan løses, understreger hun, ”Der er brug for klar besked fra vores regering om, at de vil handle aktivt for at stoppe den nuværende praksis i EPO. Ellers vil EPO fortsætte med at sælge ud af vores fødevarer til store virksomheder.” EPO’s lovovertrædelser forårsagede for nylig mange politiske reaktioner. Holland annoncerede et politisk initiativ på EU-niveau , og Tyskland og Frankrig er villige til at gå ind i kampen for at stoppe EPO. Allerede i 2012 forlangte Europa Parlamentet, at EPO stoppede med at udstede disse patenter.

Miljøbevægelsen NOAH kræver, at regeringen tager sagen op i EPO’s administrative råd, som er den eneste politiske kontrol, der eksisterer i forhold til patentkontoret. ”Den danske regering burde samarbejde med andre regeringer for at stoppe EPO’s fremtidige udstedelse af patenter på planter og dyr. Her bør Danmark tage en førerposition, idet formanden for EPO’s administrative råd er den danske Jesper Kongstad, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen”, slutter Anna Rønne.

I øjeblikket lægger den internationale koalition No Patents on Seeds! pres på for at EPO’s praksis bliver stoppet, og de bliver støttet af hundredvis af organisationer over hele Europa. NOAH har i dag – på vegne af koalitionen – sendt en opfordring til både Finansministeren, Justitsministeren og Miljø- og fødevareministeren om at melde sig på banen og handle på problematikken.

Klik her for information om det nævnte tomat-patent EP1515600.

For yderligere information: Anna Rønne // Tlf. 30 24 41 71 / 35 36 12 12 // noah@noah.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!