Klima Engelsk regeringskonference konkluderer, at klimaændringerne kan ramme os tidligere end forventet

4. februar 2005 · Kl. 16:18 Pressemeddelelse

Mens de danske politikere slås om, hvem der er bedst til at sikre danskernes fremtidige velfærd, er det strømmet ind med nye foruroligende oplysninger om fremtidens klimaændringer fra den netop afsluttede klimakonference i Exeter, England.

Stig Melgaard fra NOAH´s Energigruppe udtaler: ”De oplysninger vi netop har fået fra England er oprørende fordi de viser, at klimaændringerne kan ramme os langt tidligere end nogen havde forestillet sig. Skærer vi ikke drastisk ned på udledningerne af CO2, er der en stor risiko for, at Golfstrømmen kan ophøre helt allerede i løbet af dette århundrede. Det vil på trods af den globale opvarmning betyde et koldere klima i Danmark. Meget tyder også på, at havet vil stige mere end hidtil antaget. Måske over 1 meter i dette århundrede. Begge dele vil betyde voldsomme omkostninger for det danske samfund. Omkostninger, som fuldstændigt vil underminere de næste generationers velfærd.”

Den nævnte klimakonference, der blev afholdt på initiativ af den engelske regering, har bragt disse nye foruroligende oplysninger om fremtidens klimaændringer frem i lyset. De nye oplysninger om klimaændringerne viser, at konsekvenser af, hvad vi gør i dag, kan vise sig langt hurtigere og voldsommere, end de fleste havde forventet:

  • Den påvirkning, vi allerede har påført Jordens klima vil uundgåeligt føre til en temperaturstigning på ca. 0,6 grader i løbet af de næste 30 år. Den skal føjes til de 0,7 grader, som temperaturen allerede er steget. Og for hver dag, hvor vi udleder drivhusgasser i atmosfæren, vil temperaturen stige endnu mere.
  • En temperaturstigning på bare 3 grader i løbet af dette århundrede vil betyde en risiko på næsten 50% for at Golfstrømmen standser helt før udgangen af dette århundrede. Det vil føre til et væsentligt temperaturfald i Danmark og resten af Nordeuropa. Nogle beregninger viser et klima, der bliver koldere end den såkaldte “lille istid” i det 17. og 18. århundrede.
  • Antarktis, som hidtil har været regnet for stabil selv med meget store temperaturstigninger, ser ud til at smelte 6 gange hurtigere end ventet. Flere gletschere på Vestantarktis er begyndt at bevæge sig hurtigere og føre mere is med ud i havet. Det vil betyde en hurtigere havstigning, end man hidtil har regnet med.

Stig Melgaard fra NOAH´s Energigruppe udtaler: ”Danmark er et af de lande, der udleder de største mængder af drivhusgasser pr. indbygger i verden. Hvornår ser vi en Miljøminister, som tør vedkende sig Danmarks ansvar, og som tør fortælle åbent, at klimakatastrofen venter om hjørnet, hvis ikke vi her og nu gennemfører markante energibesparelser og hastigt udfaser brugen af fossile brændsler? Og hvornår ser vi en opposition, som tør stille Regeringen og Miljøministeren til regnskab for en klimapolitik, som er medvirkende at til bringe de næste generationers velfærd i alvorlig fare?”

NOAH’s Energigruppe

Yderligere oplysninger: Stig Melgaard, 35361212 eller 35268599

Kilder:

Konferencens hjemmeside: http://www.stabilisation2005.com

New Scientist, 2. februar: http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6962

The Guardian, 2. februar: http://www.guardian.co.uk/climatechange/story/0,12374,1403798,00.html

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for at vi kan levere et stykke arbejde der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.900). Tusind tak!