• 21. april 2017

EU’s plan for at inkludere LULUCF i klimamålene er uambitiøs

Landbrugsjorden bør ophobe kulstof – det er ikke tilstrækkeligt at mindske tabet

Landbrugsjorden bør ophobe kulstof – det er ikke tilstrækkeligt at mindske tabet

  • 20. april 2017

Landbruget belaster klimaet mere end mange tror

Lattergas, metan, kulstofbalancen i jorden og energiforbruget til maskiner og bygninger medfører udledning af klimagasser fra landbruget.

Lattergas, metan, kulstofbalancen i jorden og energiforbruget til maskiner og bygninger medfører udledning af klimagasser fra landbruget.

Tilmelding til Klima