Klimatopmøde COP-10 i bakspejlet

Den 6-17 december afholdtes det 10ende i rækken af møder for at udmønte FN’s Klimakonvention i praksis – det såkaldte COP-10 møde. COP er den engelske forkortelse af ”Conference Of the Parties”.

4. januar 2005 · Kl. 16:13 Pressemeddelelse

Arbejdet har foreløbig ført til den såkaldte Kyoto Protokol, som er den første bindende internationale aftale om at begrænse industrilandenes udledninger af drivhusgasser, dog foreløbigt kun med beskedne 5 procent. Kyoto Protokollen  blev vedtaget i 1997, men træder først i kraft d. 16. februar 2005. Kyoto Protokollens ikrafttræden har været betinget af, at mindst 55 industrilande dækkende mindst 55 procent af industrilandenes udledninger af drivhusgasser ratificerede aftalen. Det er først sket nu med Ruslands ratificering, idet flere lande med USA og Australien i spidsen har nægtet at ratificere aftalen endeligt.

Nogle har valgt at se Ruslands ratificering af aftalen som en sejr for bestræbelserne for at gøre  noget ved den globale opvarmning. Man skal da heller ikke undervurdere vigtigheden af, at der trods alt nu kan holdes liv i de internationale klimaforhandlinger, hvilket nok havde været svært, hvis Rusland også havde afvist at ratificere Kyoto Protokollen. Men de meget begrænsede nedskæringer af udledningerne af drivhusgasser, som Kyoto Protokollen pålægger industrilandene, forslår groft sagt som en skrædder i helvede, hvis vi skal undgå de farlige klimaændringer, som FN’s Klimakonvention handler om.

Set i det lys rummede COP-10 klimamødet i Buenos Aires ingen fremskridt overhovedet. Skal det give nogen mening at tale om at begrænse den globale opvarmning, skal udledningerne af drivhugasser begrænses langt mere, end Kyoto Protokollen lægger op til.Men starten på en diskussion om de langsigtede mål efter Kyoto, som efter de flestes mening var det vigtigste i COP-10 forhandlingerne, blev modarbejdet effektivt af flere lande. Og som sædvanligt med USA i front. Det eneste, der reelt kom ud af COP-10, var en aftale om et enkelt seminar, hvor man vil ”udveksle informationer” om mulige tiltag efter år 2012.

Samtidig viste mødet, at udviklingslandene med Indien og Kina i spidsen ikke er indstillede på at diskutere begrænsninger i deres udledninger før de gamle industrilande har påtaget sig langt større forpligtelser til at skære ned på deres egne udslip end de 5 procent, der ligger i Kyoto Protokollen. Kina er et af de lande, hvor væksten i udledningerne af drivhusgasser er størst på grund af den kraftige økonomiske vækst i landet, men udledningerne per indbygger er dog stadig langt under industrilandenes, og specielt USA’s.

Men klimaændringerne venter ikke på, at politikerne bliver enige om at handle. Flere og flere klimaforskere melder om, at den globale opvarmning går hurtigere og hurtigere. Man kunne godt have ønsket sig en bedre julegave fra COP-10 forhandlerne. Ikke mindst de danske med miljøminister Connie Hedegaard i spidsen, der svigtede den tyske miljøminister i dennes forsøg på at få vedtaget et 30 % CO2-reduktionsmål for år 2020.

En lille og temmelig overraskende julegave kan man sige, kom fra Saudi Arabien, som umiddelbart efter COP-10 mødet meddelte, at landet agter at ratificere Kyoto-protokollen. Også Australien ser ud til at være ved at skifte holdning, idet man har meldt sig klar til at deltage i forhandlingerne om at udforme en ny klimatraktat til afløsning af Kyoto-protokollen. Australien vil dog fortsat ikke ratificere denne. Derfor er det nok også for tidligt at sige, om Australiens udspil er rent taktisk eller har et reelt indhold.

USA’s stejle holdning i klimaforhandlingerne har også langt fra en entydig opbakning på hjemmefronten. Mange stater er på egen hånd gået igang med et lave deres egne målsætninger for at nedskære udledningerne af CO2. Måske er vandene ved at stige omkring Bush-regeringens klimapolitik. Måtte de vedblive at gøre det – og helst hurtigt.

Kilder, bl.a.:

Associated Press, ENN, 17 december 2004 
http://www.enn.com/today.html?id=630

Financiel Times, 20. december 2004
http://news.ft.com/cms/s/780f9bbe-522d-11d9-961a-00000e2511c8.html

Information, 17., 24. og 28. december

Faifax Digital, 4. januar 2004
http://www.smh.com.au/news/National/Call-to-ally-with-US-on-greenhouse/…

Den officielle COP-10 side
http://unfccc.int/meetings/cop_10/items/2944.php

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for at vi kan levere et stykke arbejde der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.900). Tusind tak!