trængselskommissionen Om serviceniveau, arealforbrug, kapacitet og trængsel for forskellige trafikantgrupper

NOAH-Trafik har sendt en henvendelse til Trængselskommissionen med en hel del informationer, som mangler i det materiale, Trængselskommissionen har til sin rådighed.

10. januar 2013 · Kl. 20:55 Høringssvar

I forbindelse med vore debatteri Trængselskommissionen om nævnte emner vil jeg hermed fremsende forskellige kommentarer.

Det er givetvis ikke kendt i offentligheden, at de fra tid til anden alarmerende udmeldinger om trængsel, tidstab og økonomisk tab for bilister og samfund, normalt er udregnet som det ekstra tidsforbrug man har, sammenlignet med en situation, hvor man som eneste bilist kører med højest tilladte hastighed på en motorvej eller med ”free-flow” på andre vejtyper.

Det vil svare til, at beregne det ekstra tidsforbrug og omregne det til penge, arbejdspladser og samfundstab i situationer hvor:

  1. man ikke er den eneste passager i lufthavnen og i flyet
  2. man ikke er den eneste patient hos lægen eller på hospitalet
  3. man ikke er den eneste elev i skolen og på andre uddannelsesinstitutioner
  4. man ikke er den eneste kunde i butikken

Det siger sig selv, at sådanne udregninger ville være absurde, men alligevel benyttes de på vejområdet som argument for stadig større vejkapacitet. Mere herom senere under fremskrivninger og disses forudsætninger.

Argumentet med, at nogle minutters ekstra køretid for den enkelte bilist kan omregnes til et økonomisk tab og arbejdspladser, giver ingen mening. Der kommer ingen ”ekstra hænder”, men primært mere biltrafik, større energiforbrug og miljøbelastning, færre kollektive rejser og længere (pendler)rejser, hvis vejkapaciteten øges.

Læs hele henvendelsen i PDF'en nedenfor

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!