Landmænd, fiskere og vores mad - konference om madsuverænitet

I dagens Danmark er der masser af mad i supermarkederne. Så hvorfor skal vi bekymre os om, hvem der bestemmer, hvor den kommer fra?

 • Fællessalen, Christiansborg

Vores landbrugsjord og vores havmiljø er ikke i god stand. Intensiv dyrkning og brutalt fiskeri forringer frugtbarheden af jorden og af havets økosystemer og fiskebestande. Fiskekvoter og landbrugsjord ejes i dag i høj grad af store selskaber og udenlandske investorer, mens småproducenterne får stadigt sværere vilkår. Samtidig har vores produktion og forbrug af fødevarer i Danmark også konsekvenser i andre lande, når vi importerer fødevarer såvel som foder til den danske produktion.

Forum for Madsuverænitet har derfor inviteret to danske og to udenlandske fiskere og landmænd til at fortælle om, hvordan de som madproducenter kæmper for at få den demokratiske kontrol og ejerskabet over vores ressourcer tilbage og hvilke løsninger de ser – i Danmark og globalt.

Sammen med oplægsholderne og konferencens deltagere ønsker Forum for Madsuverænitet at starte en samtale om, hvordan vi gennem landbrugs-, fiskeri- og handelspolitikker såvel som organisering og lokalisering af vores forbrug kan skabe en demokratisk kontrolleret madproduktion, der tager hensyn til miljø, klima og kultur.


Konferencen foregår i Fællessalen på Christiansborg og arrangeres i samarbejde med Enhedslisten og Alternativet.

Af hensyn til reglerne på Christiansborg er det vigtigt, at du tilmelder dig senest den 1. Maj.

Benyt gæsteindgangen ved hovedtrappen. Bemærk at der er sikkerhedstjek ved indgangen. Kom derfor gerne en halv time før konferencen starter.


PROGRAM FOR KONFERENCEN

13.00-13.10: Velkommen
Nanna Clifforth, Forum for Madsuverænitet, Danmark 

13.10-13.50: Konceptet madsuverænitet, Landbrug og madsuverænitet globalt
Genevieve Savigny, La Via Campesina, Frankrig

13.50-14.20: Landbrug og madsuverænitet i Danmark
Ole Færgeman, Frie Bønder og Levende Land, Danmark 

14.20-14.50: Fiskeri og madsuverænitet globalt
Jesu Rethinam, World Forum of Fisher Peoples og National Fishworkers Forum, Indien

14.50-15.10: PAUSE 

15.10-15.40: Fiskeri og madsuverænitet i Danmark
Knud Andersen, Levende Hav, Danmark

15.40-16.40: Spørgsmål til panelet 
Oplægsholdere og politikere fra Enhedslisten og Alternativet
(politikere endnu ikke bekræftede)


16.40-16.50: Afrunding
Nanna Clifforth, Forum for Madsuverænitet, Danmark


Større delen av konferencen vil foregå på engelsk, men der er mulighed til at stille spørgsmål på dansk.

 

Om oplægsholderne:

Genevieve Savigny 

Genevieve bedriver et lille landbrug i Sydfrankrig, hvor hun også har arbejdet med at etablere lokale fødevaresystemer med direkte-salg fra småskala producenter. I 1996 blev hun involveret i den europæiske del af La Via Campesina – den internationale bevægelse for småskala bønder, hvor hun nu sidder i bestyrelsen. Der arbejder hun for at få EU’s politikker at skifte fra at fremme storskala industrialiseret landbrug til at støtte småskala producenter og bæredygtige fødevare- og landbrugssystemer.

Ole Færgeman

Ole er læge, fritidslandmand og bestyrelsesmedlem i Frie Bønder – Levende Land, den danske medlemsorganisation af La Via Campesina. Frie Bønder – Levende Land taler de små landbrugs sag og søger at påvirke den danske landbrugspolitik til fremme af små, integrerede, multifunktionelle landbrug og mere retfærdig fordeling af landbrugsjorden for bl.a. at genoplive landdistrikterne.

Jesu Rethinam

Jesu har arbejdet med kyst- og fiskerisamfund i over 35 år. Hun begyndte at involvere sig i bevægelsen National Fishworkers Forum (NFF) i Indien 1992. Siden da har hun været med i bestyrelsen i NFF, samt været repræsentant for Indien ved flere konferencer og møder i World Forum of Fisher Peoples, der er et internationalt netværk af småfiskere. Jesu er desuden koordinator for Coastal Action Network, et netværk af fiskerifolks organisationer, NGO'er, miljø- og forbrugerorganisationer, akademikere, advokater, m.fl. Coastal Action Network arbejder for at beskytte kyster, økosystemer og kystsamfunds levebrød.

Knud Andersen

Knuds færøske familie er fiskere. Han er udlært smed på et lille skibsværft på Færøerne. Han har siden arbejdet både som maskinarbejder, lærer og mere end 25 år som fiskeskipper. Knud var i 80-erne og 90-erne i mange år i bestyrelsen for den lokale fiskeriforening og i havnebestyrelsen i hjemhavnen, Bønnerup Strand på Norddjursland. Han var medinitiativtager til stiftelsen i 1995 af Landsforeningen Levende Hav, hvor han også har været formand i adskillige år. Levende Hav fokuserer på havmiljøet og i særlig grad brutale fiskerimetoder kontra naturskånsomt fiskeri. Knud har været meget involveret i Levende Havs ”fisker til fisker – projekter” i den fattige del af verden.

Forum for Madsuverænitet er et samarbejde mellem organisationerne Afrika Kontakt, Levende Hav, Frie Bønder - Levende Land, Mellemamerika Komiteen, NOAH, Permakultur Danmark og PUGAD.

 1. Start
 2. Preview

Tilmeld

divider
GMO

Spotlight på Juncker – vil han modsætte sig GMO?

De fleste europæiske regeringer har mandag genbekræftet deres modstand mod genetisk modificerede afgrøder[1]. Det er sket i forbindelse med afstemning om tre typer GMO-majs, hvoraf de to er nye og den tredje er den hidtil eneste GMO godkendt til dyrkning i Europa.

 • 28. marts 2017

Klima- og miljøfordrevne - og Europas ansvar

Antallet af mennesker på flugt er i dag på sit højeste siden anden verdenskrig og omtrent halvdelen af verdens fordrevne er miljøflygtninge. De seneste års flygtningekrise lægger op til, at Europa må finde nye løsninger.

 • Publikation
 • Udgivet
Ny rapport

Land til salg

De fleste af vores ressourcer stammer fra land, heriblandt mineraler, landbrugsprodukter, fossile energikilder og vandressourcer. Land- og skovbrug er de største kilder til brug af land, hvilket har store miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser.

 • 24. januar 2017

Spisornli.dk

Spisornli er en gratis undervisningsportal udviklet til grundskolens 4.-6. klasse om mad, miljø og klima.

 • Undervisning
 • Udgivet

Madsuverænitet

Madsuverænitet står for lokalbefolkningers ret til selvbestemmelse over deres jord og landbrugsproduktion og for alles ret til sund mad, der er produceret ved økologisk bæredygtige metoder.

 • 25. april 2016

EU’s landmænd bortforhandles

TTIP kan få stor betydning for landbrugs- og fødevareproduktionen i EU.

 • Publikation
 • Udgivet

Paths to a sustainable agricultural system

Analyse af hvordan den samlede miljøpåvirkning og den overordnede udledning af drivhusgasser i landbrugssektoren kan bringes ned.

 • Publikation
 • Udgivet
Landbrug

GMO og foderbrug i EU

Høringssvar fra NOAH om høring vedr.

 • 1. februar 2016
Konference

Bioenergi i krydsfeltet mellem klima, biodiversitet og postkolonialisme

NOAHs konference om bioenergi den 19. november 2015 satte spot på lokale og globale konsekvenser af EU’s og Danmarks voksende efterspørgsel på bioenergi (dvs.

 • 14. december 2015
Tilmelding til Madsuverænitet