• Hæfte
  • 20 sider

Det lange spil om klimaet - historien om de internationale klimaforhandlinger, deres baggrund og EU

Historien om de internationale klimaforhandlinger er historien om handlingslammede politikere i Danmark, EU og andre lande, om magtens magtesløshed og om grådighedens sejr over fornuften.

Det lange spil om klimaet

Det internationale hasardspil om klimaet kan meget let ende i en katastrofe for menneskeheden. I over 20 år har pilen peget i den retning, og det gør den stadig – også efter Paris-aftalen.

Publikationen er udgivet i sammenhæng med en serie af klimafilm, der også er produceret med støtte fra Europa-Nævnet og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler, bl.a. den tilhørende Historien om de internationale klimaforhandlinger og filmen Det lange spil om klimaet, slutspil i Paris

Alle fem film findes på NOAHs YouTube-kanal NOAHkanalen

Udgivelsen er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler og Europa-Nævnet.