Situationen nu og alternativer til en ny motorvejsforbindelse

  • 26. august 2011

NOAHs høringssvar vedrørende: ”3. Limfjordsforbindelse, VVM redegørelse”

Situationen nu og alternativer til en ny motorvejsforbindelse

Ved en VVM-undersøgelse skal man nøje undersøge alternativer til et dyrt (5.419-7.002 millioner kr.) og miljøbelastende anlæg, som bygning af en ny motorvejsforbindelse er. Det er af afgørende betydning, at alternativerne er ordentligt undersøgt.