Kemikalier

Kemikalier + Sundhed

Kemiske stoffer i miljøet påvirker hjernen hos både børn og voksne. I NOAH mener vi, at den personlige sikkerhed altid må gå forud for økonomiske interesser. Derfor arbejder vi for at begrænse mængden af farlige kemikalier i vores fødevarer og omgivelser.

Vores hjerne er organismens mest komplekse organ, både i sin opbygning og funktion. Skader på hjernen gennem kemiske miljøpåvirkninger er derfor ofte meget alvorlige. Påvirkningerne kan medføre, at dele af hjernen bliver beskadigede, så de enten går til grunde eller kommer til at fungere dårligt. Bliver hjernen påvirket af kemiske stoffer i fostertilstanden eller den tidlige barndom, hvor hjernen udvikler sig hurtigt, kan det medføre, at barnets hjerne bliver dårligt fungerende. Det betyder, at barnet kan få alvorlige skader på sin evne til at tænke, huske og lære.

Et eksempel på denne påvirkning er den organiske form af kviksølv (Metylkviksølv), som der er en omfattende global forurening med. Stoffet findes i luften fra naturlige kilder som vulkanudbrud, men kommer især fra produktion af guld i Sydøst Asien. Det luftbårne kviksølv falder i havet og optages igennem fiskenes og småhvalernes fødekæde, hvor koncentrationen stiger for hvert led i fødekæden. Når gravide kvinder spiser tun eller grindehval, selv i små mængder, kommer metylkviksølvet ind i kvindes blod og derfra videre ind i fosterets hjerne. Det betyder, at barnet fødes med en hjerne, som er beskadiget af kviksølvets påvirkning – og at barnet derfor får store vanskeligheder ved at udvikle sig og gennemføre en normal skolegang. Hvis fosterets hjerne udsættes for store mængder kviksølv vil barnet få en omfattende og uhelbredelig hjerneskade, som det f.eks. sås ved katastrofen i Minamata i Japan.

Mange andre kemiske stoffer har denne effekt på børns hjerner. Især fedtopløselige stoffer er særligt farlige, fordi de hurtigt passerer hjernens naturlige forsvarsbarriere. Nyere forskning undersøger, om hormonforstyrrende stoffer, nanopartikler og mikroplastikpartikler, også kan passere blod-hjerne barrieren og optages i hjernevævet.

Hvilke stoffer vi udsættes for gennem miljøet og i vores mad afgøres politisk i en overvejelse imellem industriens interesser og den dokumentation, som foreligger om stoffernes farlighed. Nye frihandelsaftaler vil sætte dette system under pres, fordi mange af de lande som ligger udenfor EU har få eller meget lempelige regler for dokumentation, især af de mulige langsigtede skadevirkninger på hjerne og nervesystem..

NOAH arbejder for, at f.eks. fødevarer som indeholder kemiske stoffer som er skadelige for børn og voksnes hjerner, skal mærkes som hjerneskadelige og helst fjernes fra butikkerne.

Vi vil også fremskaffe dokumentation, deltage i høringer forud for lovgivning om kemiske stoffer som skader hjernen, deltage i udredningsarbejde, skabe kampagner og samarbejde omkring især at beskytte børns hjerner mod skadelige stoffers påvirkning.