NOAH årsrapport 2014

  • 1. juni 2015

NOAHs bestyrelse og regnskabsgruppe har dags dato behandlet og godkendt årsrapporter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 for Miljøbevægelsen NOAH.

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).