FootPrint

Ressourcer + Forbrug

Produkter skal designes og fremstilles, så de ved slutningen af deres levetid kan skilles ad og indgå i nye produkter. Forbruget skal omstilles, så vi lever godt, men inden for planetens grænser.

Vi har de to visioner, fordi Jordens ressourcer er begrænsede. I en demokratisk verden har alle lige ret til at bruge af Jordens ressourcer. Naturligvis er der regionale forskelle, men forbruget af metaller, cement og mange andre råstoffer har globale konsekvenser, og den begrænsede mængde bør fordeles ligeligt blandt Jordens befolkning. Det bør vi indrette økonomien og samfundet efter.

Hvis vi skal leve godt i dette miljømæssige råderum skal spildet og affaldet ned, og genbruget skal øges. Danskernes overforbrug af ressourcer har konsekvenser for økosystemer og lokalsamfund i andre lande. Udover den negative indvirkning på klimaet, forårsager vores stigende forbrug skovrydning, beslaglæggelse af dyrkningsjord, konflikter om adgang til ressourcer, nedsat biodiversitet og udtømning af jordens uerstattelige råstoffer.

Den bæredygtige omstilling kræver både en kollektiv bevidsthed om nødvendigheden af at værne om vores ressourcer og en stærk lovgivning om produkternes tilblivelse og genanvendelse. Vi ønsker et opgør med den lineære ressourcemodel til fordel for en bæredygtig kredsløbsøkonomi, hvor ressourcer bliver genanvendt til gavn for både mennesker og miljø.

Emner, vi arbejder med under dette program:

  • Genbrug og genanvendelse
  • Miljømæssigt råderum
  • Cirkulær økonomi
  • Forbrug
  • Uran

Kontakt

Jacob Sørensen

Ressourcer, klima og energi