TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership og er en handelsaftale, som forhandles mellem USA og EU. TTIP vil fjerne demokratisk vedtaget lovgivning ved at oprette særdomstole til virksomheder, så de kan få erstatning, når stater indfører lovgivning, der beskytter mennesker og miljø. Samtidig skal lovgivning ensrettes på tværs af Atlanten, så den ikke “forstyrrer” handlen, dvs. den skal ensrettes mod laveste fællesnævner. Sektorer som vandforsyning og affaldshåndtering skal liberaliseres.

Handelsaftalen forhandles af EU-Kommissionen i Bruxelles og støttes af diverse virksomheder og industrisammenslutninger. Aftalen bliver ikke diskuteret løbende i Folketinget. Aftalen truer vores sundhed, miljø og arbejdsforhold, som vi har kæmpet for at beskytte gennem mange år. Derfor har mere end 3,5 mio. europæere skrevet under mod aftalen.

10 ting du bør vide om TTIP

1. TTIP handler om meget mere end handel. TTIP handler om deregulering af lovgivning, der beskytter mennesker og miljø.

2. Udenlandske virksomheder vil kunne sagsøge stater gennem særdomstolene ISDS eller ICS hvis deres profit mindskes pga. ny lovgivning.

3. Et dereguleringssamarbejde skal ensrette lovgivning og standarder på tværs af Atlanten, så handlen får bedre vilkår. Virksomheder kommer med på råd fra start uden om parlamenterne.

4. TTIP kan betyde flere kemikalier og pesticider, GMO, klorkyllinger og væksthormoner når lovgivningen ensrettes.

5. TTIP er dårlig for klimaet. Et lækket dokument beskriver, hvordan aftalen skal øge eksporten af fossile brændsler over Atlanten.

6. TTIP kan betyde farvel til EU’s forsigtighedsprincip, som beskytter borgere mod potentielt farlige produkter.

7. TTIP kan medføre restriktioner på offentlige indkøb, der fremmer indkøb af lokale og bæredygtige produkter.

8. Der er ingen sikre tegn på, at aftalen vil føre til vækst og arbejdspladser. Endnu mindre at de fordeles ligeligt.

9. Forhandlingerne foregår bag lukkede døre, og de fleste informationer kommer gennem læk.

10. Aftalen medfører liberaliseringer af de fleste sektorer, som ikke kan rulles tilbage.

 

Læs hvilke virksomheder, der står bag TTIP

Din kommune kan blive TTIP fri zone.