Før og efter ttip

Giftig handel Handelshensyn trumfer lovgivning om hormonforstyrrende pesticider

Ny undersøgelse fra NOAH Friends of the Earth Denmark viser, at pesticider med hormonforstyrrende egenskaber godkendes i EU og Danmark for ikke at forstyrre handlen. Resultaterne er især skræmmende i lyset af, at Danmark i næste uge skal godkende EU's handelsaftale med Canada, som vil ensrettet lovgivning.

  • 24. maj 2017
Folketinget har de sidste tre år godkendt eller hævet grænseværdierne for 31 pesticider, hvoraf 15 muligvis eller med sikkerhed er hormonforstyrrende. En gennemgang af officielle høringer samt dokumenter fra Europaudvalget og EU’s fødevareagentur viser at handel bliver brugt som argument for tillade pesticiderne.
 
”Vi har i flere tilfælde fundet, at argumenterne for at hæve grænseværdierne er direkte begrundet med, at det skal åbne op for import. Grænseværdierne i Nordamerika bliver også konkret brugt som argument for at hæve grænseværdierne for at undgå handelsbarrierer”, forklarer Sarah S. Albertsen, som har lavet analysen i NOAH.
 
Samtidig står Folketinget overfor at godkende EU’s handelsaftale med Canada (CETA) 1. juni. CETA indeholder bestemmelser om et reguleringssamarbejde, som skal fjerne såkaldt ”tekniske handelshindringer” og gennem formaliseret samarbejde skabe ens regler mellem de to regioner.
 
”Vores analyser viser, at handel allerede bliver brugt som argument for at sænke standarder, der beskytter mennesker og miljø. Det er højest bekymrende, når EU nu ønsker at formalisere et reguleringssamarbejde på tværs af Atlanten gennem en handelsaftale. Sprogbruget i CETA peger allerede i den forkerte retning og med denne analyse kan vi se, at vores bekymringer er berettede. Reguleringssamarbejdet vil lede mod laveste fællesnævner”, slutter Nanna L. Clifforth, handelspolitisk medarbejder i NOAH.
 
Læs hele analysen her.

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).

Kontakt

Nanna Langevad Clifforth

Handel, TTIP, CETA, internationalt, landbrug