big business

Europa giver efter for Trump Vi siger nej TTIP gennem bagdøren

Donald Trump har gentaget mange gange, at USA er bliver uretfærdigt behandlet i handelspolitikken. Han forsikrer sine vælgere om, at hans aggressive handelspolitik handler om at forsøge at gøre handelspolitikken mere retfærdig for dem, der bor i USA. Men som organisationer, der arbejder for et handelssystem for mennesker og miljø i stedet for store virksomheders interesser, må vi afvise Trumps udtalelser.

10. august 2018 · Kl. 08:46 Nyhed

I stedet for at tilgodese borgerne bruger Trump handelspolitikken til at presse lande verden om til at indgå i aftaler, der tilgodeser store amerikanske virksomheder. Resultatet vil blive endnu værre handelsaftaler, der vil øge ulighed, klimaændringer og konflikt.

Vi er modstandere af store handelsaftaler som Transpacific Partnership (TPP) og Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP), som gavner store virksomheder på bekostning af mennesker og planeten. Disse aftaler er blevet etableret og støttet over tre årtier af amerikanske regeringer og af de selv samme virksomheder, der nu står bag Trump.

Ved at afvise disse aftaler til fordel for en-til-en-forhandlinger på hans vilkår har Trump ingen hensigt om at skabe retfærdige regler, som respekterer menneskerettigheder og planetære grænser. Langt fra. Han mener, at disse regler begrænser hans evne til at mobbe resten af verden. Han vil ødelægge et multilateralt system, så han kan presse andre lande ind i handelsrelationer, der vil være dårlige for arbejdstagere og forbrugere, og ikke kunne bekæmpe ulighed og beskytte miljøet.

Som forkæmpere for retfærdig handel er vi ikke nødvendigvis imod brugen af tariffer til at fremme social retfærdighed, især i det Globale Syd - tariffer er et redskab, der kan bruges klogt eller kortsynet. Men Trump bruger forhøjelser af tariffer til at mobbe andre lande til at acceptere hans dagsorden om virksomheder først.

EU er faldet for Trumps trusler. EU erklærer at have afvist en handelskrig, men alt EU har gjort er at give efter for Trumps krav. EU har allerede givet efter for tiltag, der kan skade vores evne til at bekæmpe klimaændringer ved at acceptere at øget import af skifergas, soja og GMO. Dette er klart blevet afvist af landmænd og forbrugere i Europa og går imod EU-Kommissionens løfte om ikke at indgå handelsaftaler, der undergraver Paris-aftalen.

Flere trusler vil følge indtil Trump har fået det, han ønsker: TTIP gennem bagdøren. Trods alt har Trump gentagne gange vist sig at være utroværdig og udvider allerede, hvad der tilsyneladende var aftalt med Junker at inkludere landbrug, hvor Trumps hold vil af med fødevarestandarder som forbud mod klorvasket kylling og hormoner i oksekød.

TTIP blev klart afvist af Europas befolkning, fordi den ville have undergravet vores fødevarestandarder, vores offentlige tjenester, vores evne til at beskytte miljøet og evnen til at regulere store virksomheder. Alligevel har Trump og dem, der er tæt på ham, gjort meget klart, at dette er den dagsordenen, de ønsker at indarbejde i deres handelsstrategi. Hvordan kan dette ende godt?

EU-Kommissionen har ikke mandat til at indgå i disse forhandlinger, og præsident Junker har ingen myndighed til forhandle handelsvilkår med Trump. Vi kræver, at Kommissionen udarbejder et åbent og gennemsigtigt mandat til drøftelse blandt Europas regeringer og borgere, inden vi forpligter os nogen som helst nye handelsvilkår med USA. Vi kræver også, at EU, som regelmæssigt taler om vigtigheden af multilaterale handelsregler, ikke accepterer nogen ændringer med Trump om WTO-reglerne uden en demokratisk og gennemsigtig proces, der involverer alle lande i verdenshandelsorganisationen.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for at vi kan levere et stykke arbejde der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.900). Tusind tak!