domstol

EU-domstolen Større demokratisk kontrol med handelsaftaler

16. maj 2017 · Kl. 11:55 Pressemeddelelse

NOAH Friends of the Earth Denmark bifalder dagens afgørelse fra EU-Domstolen om, at handelsaftaler med investeringsbestemmelser skal godkendes i medlemslandene. [1] Afgørelsen kommer på et tidspunkt, hvor borgere i hele EU er mere og mere bekymrede over de negative konsekvenser af moderne handelsaftaler, som f.eks. CETA og TTIP. Aftalerne tillader udenlandske investorer at sagsøge regeringer ved en særdomstol, hvis deres overskud er påvirket lovgivning. Manglen på demokratisk kontrol har bidraget til den stærke offentlige modstand mod europæisk handelspolitik.

I sin afgørelse i dag fastslog EU-Domstolen, at investeringsbestemmelserne i frihandelsaftalen mellem EU og Singapore gør aftalen til fælles kompetence. Retten konkluderer, at de nationale parlamenter skal godkende denne og lignende fremtidige handelsaftaler. [2]

"At involvere de nationale parlamenter i godkendelsen af frihandelsaftaler vil øge den demokratiske kontrol og give borgerne en stærkere stemme. Alle fremtidige aftaler, der omfatter investeringsdomstole, skal godkendes af de nationale parlamenter, og vi opfordrer parlamentsmedlemmer til at afvise alle aftaler, der omfatter urimelige særrettigheder for udenlandske investorer”, siger Nanna L. Clifforth, handelspolitisk medarbejde hos NOAH.

"Efter dagens afgørelse er det på tide at gøre leve op til denne udtalelse, før flere lande begynder at godkende en potentielt ulovlig handelsaftale", slutter Nanna L. Clifforth.

I sin aftale om handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) forpligtede den belgiske regering sig til at søge udtalelse fra EU-Domstolen, om hvorvidt særdomstolen (Investment Court System), der er indeholdt i CETA, er forenelig med EU-traktaterne. [3]


[1] https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170052en.pdf

[2] Domstolen afgjorde, at porteføljeinvesteringer og investor-state tvistbillægelse er delt kompetence. Det betyder, at handelsaftalers kontroversielle bestemmelser, som Investment Court System i CETA skal ratificeres af alle medlemsstaters parlamenter.

[3] http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13463-2016-REV-1/en/pdf
Dette spørgsmål blev ikke taget i betragtning af domstolen i dagens dom

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!