Så er klimaloven på trapperne

27. januar 2014 · Kl. 19:30 Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE

København, 27. januar 2014
 

NOAH hilser velkommen, at regeringen i denne uge lægger sit forslag til en klimalov frem til forhandling med Folketingets partier.

Det er glædeligt, at klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i sin første udmelding markerer, at klimaloven kommer til at følges af et uafhængigt klimaråd.
Det er et vigtigt element i en stærk klimalov. Det er også vigtigt, at "de politiske målsætninger for udledningen af drivhusgasser bliver fastlagt og opfyldt på baggrund af videnskabelige anbefalinger", som der står i ministerens pressemeddelelse.

"Hvis man tager klimavidenskaben for gode varer, så må politikken indrettes efter den," udtaler klimatalsmand Palle Bendsen fra NOAH Energi og Klima. "Det allervigtigste er her, at der er grænser for, hvor mange tons drivhusgasser, vi kan tillade os at udlede. Det maksimalt tilladelige drivhusgasbudget bør fordeles retfærdigt - og det vil faktisk sige, at udviklingslandene skal have et større råderum end de rige lande, der historisk har brugt en uforholdsmæssig stor andel af de fossile brændsler."

Målsætningerne for 2020 skal også skrives ind i loven, men ellers skal det være et samlet, bindende drivhusgasbudget for Danmark frem til 2050, der bestemmer reduktionerne. Budgettet skal udmøntes i delbudgetter af 3-4 års varighed. På den måde undgår vi, at regeringer udskyder indsatsen til senere.
 
Det er også vigtigt, at drivhusgasreduktionerne udtrykkes i mål for transportsektoren og landbruget, for energibesparelser, energieffektiviseringer og vedvarende energi.

"De danske mål skal nås gennem reduktioner i Danmark, men det betyder ikke, at vi skal undlade at støtte udviklingslandene med at få en bæredygtig energiforsyning," tilføjer Palle Bendsen. "Nogle danske virksomheder er gode til energi- og klimaløsninger, men Danmark er ikke 'klimaduks', som nogle ynder at sige for at undgå at gøre en indsats. Tværtimod ligger vi helt i top med udledninger per person både historisk og aktuelt. Opgørelserne tager nemlig ikke højde for de udledninger, vi har outsourcet til Kina og andre steder igennem mange år."
...........................................................

Kontakt:
Palle Bendsen, mob. 30 13 76 95

FAKTA
Det er seks år siden NOAH indledte sin kampagne, Klima SOS, for en klimalov, som hurtigt fik støtte fra VedvarendeEnergi, Levende Hav og Jyder Mod Overflødige Motorveje. Over 10.000 borgere skrev under på et postkort stilet til et navngivet medlem af Folketinget med en opfordring til at støtte vedtagelsen af en stærk klimalov. For fire år siden fremsatte Enhedslisten et beslutningsforslag om klimalov, som samlede støtte fra hele den daværende opposition. I 2011 skrev den nyvalgte regering en klimalov 'inspireret af den britiske og den skotske klimalov' ind i regeringsgrundlaget. I 2012 erklærede Concito og WWF deres støtte til ideen om en klimalov. Og i november 2013 henvendte seks organisationer, NOAH, WWF, Vedvarende Energi, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd og Greenpeace sig til klima- energi og bygningsminister Martin Lidegaard med konkrete fælles anbefalinger til indholdet af klimaloven.
 

Se http://klima-sos.dk
 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!