Energiplan Regeringen nye energiplan useriøs og uambitiøs

18. januar 2007 · Kl. 14:36 Pressemeddelelse

Regeringens energiudspil helt utilstrækkelig

NOAH mener, at den nye energiplan, regeringen i dag har fremlagt, er totalt blottet for ambitioner og helt utilstrækkelig, når det drejer sig om at reagere på den stigende klimatrussel.

Regeringen lægger op til en begrænsning af Danmarks forbrug af fossile brændsler på 15% i 2025. I lyset af de meget alvorlige klimaændringer, vi står over for i dette århundrede, må denne målsætning nærmest betragtes som en dårlig spøg. Skal Danmark påtage sig sin del af ansvaret for at begrænse klimaændringerne til et tåleligt niveau, skal vores CO2-udledninger og dermed også vores brug af fossile brændsler nedbringes langt mere og langt hurtigere.

Det er efter NOAH’s både nødvendigt og teknologisk og økonomisk muligt at nedbringe vores brug af fossile brændsler i løbet af de næste 45 – 50 år til tæt på nul. Tager vi vores ansvar over for de kommende generationer alvorligt, er det målet, vi bør sigte efter. Set i det lys er regeringens 15% mål for 2025 dybt useriøst.

NOAH må også med beklagelse konstatere, at det store arbejde, der er udført af flere forskellige organisationer heriblandt Teknologirådet, Folketingets eget rådgivende organ, om Damarks fremtidige energiforsyning er blevet totalt overset ved udarbejdelsen af den nye energiplan.

NOAH’s energigruppe

Henning Bo Madsen
Stig Melgaard 

Kontakt: Henning Bo Madsen, tlf. 97 37 37 59

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!