fly

Luftfart Passagerafgift på flyvning

I den kommende tid vil NOAH sammen med e​​​​n lang række andre organisationer i netværket "Bevar jordforbindelsen" presse på for en passagerafgift på flyrejser

19. november 2018 · Kl. 13:43 Nyhed

NOAH er medlem af det danske netværk Bevar jordforbindelsen, hvis formål er at arbejde for at begrænse flytrafik, herunder at arbejde imod udvidelser af lufthavne.

Flyvning er ikke alene den mest klimaskadelige, men også den hurtigst voksende transportform. Denne vækst skyldes ikke mindst at flyvning, på trods af den store klimabelastning, er næsten totalt undtaget fra afgifter. Udenrigsflyvning er fritaget fra moms, og jetfuel leveres uden afgift.

Hvis vi skal sikre et stabilt klima, skal vi stoppe væksten i CO2-udledninger. Det mest logiske første træk for at begrænse flyenes klimaskader er at gøre det dyrere at flyve ved at indføre en passagerafgift som i vores nabolande, noget vi kunne kalde for en klimaskadeafgift. Det skal være et første skridt. Skatteindtægterne skal bruges til en grøn omstilling i transportsektoren.

I fald der i kampagneperioden dukker et konkret lovforslag op om udvidelse af Københavns Lufthavn, bakker organisationerne op om denne tilføjelse til kampagnen:

Et moratorium mod lufthavnsudvidelse

Københavns Lufthavn planlægger en udvidelse, som skal øge det nuværende passagertal med 50 % og sikre hele 40 millioner årlige passagerer. Disse planer er i direkte modstrid med ambitionerne i Paris-aftalen.

Luftfart er med lang afstand den mest klimabelastende form for transport. Effektivisering kan ikke opveje den ekstra CO2-udledning fra yderligere 14 millioner årlige passagerer. Tværtimod truer planer om bl.a. øget brug af biobrændstof miljøet og menneskerettigheder i tropiske regnskovsarealer.

Vi kræver, at udvidelsen af CPH stilles i bero. Først og fremmest fordi, at Danmarks største lufthavn ikke skal facilitere en øget CO2-udledning i en tid, hvor der er akut brug for det stik modsatte. Samtidig fortjener lokale borgere, der allerede er voldsomt påvirket af flytrafikken, at blive skånet for øgede støj- og forureningsgener, som en udvidelse uundgåeligt vil medføre.

Underskrevet af: 350 Klimabevægelsen i Danmark, NOAH, Vedvarende Energi, Rådet for Bæredygtig Trafik, Greenpeace, Det Økologiske Råd, Jyder mod Overflødige Motorveje og Danmarks Naturfredningsforening København.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!