GMO NOAH siger nej til gen-raps i fødevarer

5. februar 2010 · Kl. 11:47 Nyhed

NOAH vil ikke tillade genmodificeret rapsoliefrø i fødevarer og fodermidler. Der findes endnu ikke nok dokumentation for, at de genmodificerede produkter ikke indebærer en sundhedsrisiko for mennesker og dyr. Det har NOAH netop gjort klart over for Fødevarestyrelsen i et høringssvar som NOAHs Landbrugs- og fødevaregruppe har lavet.

Fødevarestyrelsen har haft høring om tilladelse til markedsføring af eksisterende fødevarer, fødevareingredienser og -tilsætningsstoffer samt fodermidler og fodertilsætningsstoffer, der er fremstillet af genetisk modificeret rapsoliefrø GT73.

Desuden har der været høring om markedsføring af eksisterende fødevarer, fødevareingredienser og fodermidler fremstillet af genetisk modificeret rapsoliefrø MS8 x RF3. Begge produkter hører under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003.

I høringssvaret kommer NOAH med fire grunde til at sige nej til at tillade genmodificeret rapsoliefrø i fødevarer og fodermidler.

1) EFSA beømmer denne raps som værende sikker uden at fremlægge rerferencer til langtidsfodringsforsøg, som videnskabeligt beviser, at denne krydsning er ufarlig at indtage for mennesker og dyr og indeholder samme næringsværdi som ikke transgen raps.

2) EFSA henviser til et 42 dages fodringsforsøg med kyllinger, som ikke viser nogen signifikante forskelle på brug af GMO-raps og traditionel raps. Der er dog kun anvendt 10% GMO-raps i fodringsforsøgene. Fodringsforsøgene bør udføres og en væsentlig længere periode, og der bør foretages en sammenligning mellem foder, der består udelukkende af GMO-raps og foder, der alene består af traditionel raps.

De forsøg, der her er refereret til er langt fra tilstrækkelige til at bevise, at den pågældende raps er sikker at indtage for forbrugerne.

3) EFSA skriver yderligere, at det er usandsynligt, at denne raps vil give sunhedsmæssige risiko. Det er ikke tilstrækkeligt videnskabeligt bevis. Det må kunne godtgøres, at den er lige så sund og ikke over en længere periode medfører helbredsgener for hverken dyr eller mennesker.

4) Glyphosate har i studier fra Argentina vist at udgøre en væsentlig sundhedsrisiko selv i små doser, hvorfor produkter, der er fremstillet til at være tolerante overfor dette herbicid, der ønskes udfast p.gr.a. dets toxicitet også bør udfases fra anvendelse i fødevarer.

NOAH ønsker derfor følgende:

1) At den pågældende raps underkastes langtidsfodringsforsøg, som kan sikre ernæringsværdien for både dyr og mennesker, inden der gives tilladelse til dens anvendelse her i Europa.

2) At disse forsøg foretaget på den pågældende raps undersøges af uvildige forskere. Samt at deres forskningsresultater tillige med industriens forskningsresultater gøres offentlige tilgængelige, så almenheden kan deltage aktivt i problematikken, og få et klart indblik i kvaliteten af den forskning, som ligger til grund for de pågældende resultater.

3) At alle produkter, der indeholder eller er fodret med GMO-afgrøder mærkes med GMO-mærke, så almindelige forbrugere har en mulighed for at sikre deres egen sundhed ved at vælge disse produkter fra.

4) At glyphosate udfases og produkter, der har et restindhold af dette herbicid underkastes yderligere toxikologiske undersøgelser, som kan videnskabeligt påvise, at de ikke udgør en sundhedsrisiko for forbrugerne.

  1. EFSA bedømmer denne raps som værende sikker uden at fremlægge rerferencer til  langtidsfodringsforsøg, som videnskabeligt beviser, at denne krydsning er ufarlig at indtage for mennesker og dyr og indeholder samme næringsværdi som ikke transgen raps.
  2. EFSA henviser til et 42 dages fodringsforsøg med kyllinger, som ikke viser nogen signifikante forskelle på brug af GMO-raps og traditionel raps.  Der er dog kun anvendt 10 % GMO-raps i fodringsforsøgene. Fodringsforsøgene bør udføres og en væsentlig længere periode, og der bør foretages en sammenligning mellem foder, der består udelukkende af GMO-raps og foder, der alene består af traditionel raps. De forsøg, der her er refereret til, er langt fra tilstrækkelige til at bevise, at den pågældende raps er sikker at indtage for forbrugerne.
  3. EFSA skriver yderligere, at det er usandsynligt, at denne raps vil give sundhedsmæssige risici.  Det er ikke tilstrækkeligt videnskabeligt bevis.  Det må kunne godtgøres, at den er lige så sund og ikke over en længere periode medfører helbredsgener for hverken dyr eller mennesker.
  4. Glyphosate har i studier fra Argentina vist at udgøre en væsentlig sundhedsrisiko selv i små doser, hvorfor produkter, der er fremstillet til at være tolerante overfor dette herbicid, der ønskes udfast på grund af dets toxicitet også bør udfases fra anvendelse i fødevarer.

NOAH ønsker derfor:

  1. At den pågældende raps underkastes langtidsfodringsforsøg, som kan sikre ernæringsværdien for både dyr og mennesker, inden der gives tilladelse til dens anvendelse her i Europa.
  2. At disse forsøg foretaget på den pågældende raps undersøges af uvildige forskere.  Samt at deres forskningsresultater tillige med industriens forskningsresultater gøres offentligt tilgængelige, så almenheden kan deltage aktivt i problematikken, og få et klart indblik i kvaliteten af den forskning, som ligger til grund for de pågældende resultater.
  3. At alle produkter, der indeholder eller er fodret med GMO-afgrøder, mærkes med GMO-mærke, så almindelige forbrugere har en mulighed for at sikre deres egen sundhed ved at vælge disse produkter fra.
  4. At glyphosate udfases og produkter, der har et restindhold af dette herbicid, underkastes yderligere toxikologiske undersøgelser, som kan videnskabeligt påvise, at de ikke udgør en sundhedsrisiko for forbrugerne.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!