skov fældet

Klimaretfærdighed København 'outsourcer' klimaproblemet

En meget stor del af de træpiller, der brændes i København, kommer fra Estland og Letland – og her mindskes skovenes kulstoflagre år for år

21. november 2018 · Kl. 10:13 Høringssvar

Kommuneplanstrategien i København udnytter et hul i den måde udledningen af klimagasser skal rapporteres ifølge de internationale klimakonventioner: Emissionerne fra biomasse skal ikke opgøres som udledning fra skorstenene. Til gengæld skal de opgøres der, hvor træet har vokset.

Udover at det er meget vanskeligt at opgøre ændringerne i kulstoflage præcist, så må det konstateres, at København ved at anvende den beskrevne beregningsmetode ‛outsourcer’ sine emissioner til de steder, hvor træet til træpillerne eller -flisen produceres.

En meget stor del af de træpiller, der brændes i København, kommer fra Estland og Letland – og her mindskes skovenes kulstoflagre år for år. EU Kommissionen har vurderet, at, når vi kommer frem til 2030, så vil skovene i Estland og Letland ikke længere kunne bidrage til at hive kulstof ud af atmosfæren, men vil i stedet bidrage til øgede udledningen af klimagasser. Og det er jo den helt forkerte vej at gå.

Læs hele høringssvaret ved at klikke på PDF-linket herunder.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!