GMO Hjælp miljøministeren med at følge loven

14. april 2009 · Kl. 12:04 Nyhed

Miljøminister Karen Ellemann sidder i øjeblikket og luner en i forvejen varm, gensplejset (GMO) kartoffel, som Greenpeace, Avaaz og NOAH gerne vil hjælpe hende af med.

Derfor har vi inviteret ministeren og relevante ordførere på Christiansborg til frokost-kartoffelsuppe og en uformel snak ved Miljøministeriet på Højbro Plads torsdag 15. april kl. 11.30 og så længe lager haves.

Den varme kartoffel fra BASF blev 2. marts godkendt til dyrkning i EU som den første gensplejsede (GMO) afgrøde i 12 år. Kartoflen indeholder bl.a. gener, der kan forårsage resistens over for vigtig behandlingsmedicin, og selvom Karen Ellemann således allerede for en måned siden burde have føjet Danmark til listen over lande, der forbyder GMO’en inden for egne grænser, har hun intet gjort. Det betyder, at enhver dansk landmand med godkendelse til at dyrke GMO vil kunne smide kartoflen i den danske muld allerede nu.

Dyrkningen er i direkte strid med dansk lovgivning, da der siden 2002 har været forbud imod GMO’er med antibiotika-resistente gener i Danmark (2). Da Karen Ellemann ikke har indført et nationalt forbud imod BASF-kartoflen, overtrumfer EU’s godkendelse af denne afgrøde imidlertid dansk lov.

Greenpeace, Avaaz og NOAH opfordrer nu ministeren til straks at lave et nationalt forbud i overensstemmelse med dansk lovgivning og med respekt for det flertal i Folketinget, der i 2008 bekræftede, at man ikke ønsker antibiotikaresistente GMO’er i den danske jord.

Alle er velkomne til at springe sin kedelige madpakke over og i stedet nyde en portion gratis GMO-fri kartoffelsuppe på Højbro Plads sammen med Greenpeace, Avaaz og NOAH. Vi dækker op med bløde halmballer og en ”gullasch-kanon” fyldt med 500 portioner kartoffelsuppe.

Desuden indsamler organisationerne i fællesskab underskrifter til en protest imod EU’s ukritiske godkendelser af GMO’er, som f.eks. BASF-kartoflen. Protesten vil blive afleveret til formand for EU Kommissionen José Manuel Barroso. Målet er at nå 1 million underskrifter, og der er på nuværende tidspunkt allerede indsamlet over 450.000.

For yderligere information kontakt:

Dan Belusa, GMO-talsmand, Greenpeace, +45 51 32 79 11

Safania Eriksen, Landbrug og Fødevarer, NOAH - Friends of the Earth Denmark + 45 29 90 16 07

Christina Koll, pressemedarbejder, Greenpeace, +45 28 10 90 21
Noter:

1.    Foruden en frokost-invitation sendte Greenpeace 6. april et brev til miljøminister Karen Ellemann, der opfordrer hende til at indføre et nationalt forbud mod BASF’s GMO-kartoffel Amflora. I august 2007 politianmeldte Greenpeace daværende miljøminister Connie Hedegaard for brud på loven i forbindelse med godkendelse af en GMO-majs.

2.    jvf. §3 i Miljøministeriets bekendtgørelse 1319 af 2006 kan en GMO, der medfører antibiotika-resistens ikke godkendes i DK.  Folketingsberetning B86 fra 2008 viser desuden, at der allerede eksisterer et folketingsflertal, der fastholder, at GMO’er med antibiotikaresistens ikke skal godkendes i Danmark.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!