gebe

RAPPORT Good Energy – Bad Energy. Friends of the Earth udgiver ny energiplan med håb for klimaet

Kort før FN klimakonferencen COP19 offentliggør Friends of the Earth International en ny rapport om sine visioner om et klimasikkert, retfærdigt og bæredygtigt energisystem og en køreplan for at komme dertil.

7. november 2013 · Kl. 14:56 Pressemeddelelse

Rapporten 'Good Energy, Bad Energy’ om omstilling af energisystemerne til fordel for mennesker og for Jorden argumenterer for en gennemgribende forandring af vores energisystem. Den kommer i kølvandet på alvorlige advarsler fra verdens førende forskere om omfanget af den planetariske nødsituation og truslen om klimaforandringer, der vil løbe løbsk, medmindre vi handler øjeblikkeligt.

"Hvis vi skal afværge de værste følger af klimaændringerne, kræver det en hurtig og drastisk reduktion af de drivhusgasser, som udledes af vores energisystem. Vi må stoppe de beskidte energiselskaber og de destruktive energikilder og falske løsninger, som disse selskaber lever af. Det er dybest set et spørgsmål om at ændre på det forhold, at virksomhedernes og elitens interesser opvejer almindelige borgeres og lokalsamfundenes magt ", siger Dipti Bhatnagar, klimakoordinator hos Friends of the Earth International.

"Verdens nuværende energisystem driver ikke kun klimaændringerne, men også mange andre sociale og miljømæssige problemer, fra land grabbing, forurening, skovrydning og ødelæggelse af økosystemer til menneskerettighedskrænkelser, sundhedsproblemer, for tidlige dødsfald, usikre jobs og sammenbrud i lokale økonomier. Fossile brændsler som kul, olie og gas er det største problem, men atomkraft, agrobrændstoffer, store vandkraftværker og forbrændingsanlæg er lige så slemt som og nogle gange endda mere ødelæggende end fossile brændstoffer, "siger SarahJayne Clifton, international koordinator for Friends of the Earth Internationals program for Klimaretfærdighed og Energi.

Den nye rapport gennemgår drivkræfterne i det nuværende energisystem og de destruktive virkninger af de energikilder, som verden i øjeblikket afhængig af. Den ser også på de risici og faldgruber, der kan ligge i den tiltrængte hurtige overgang til vedvarende energi, og hvordan disse risici kan undgås. Rapporten opstiller prioriterede politikker til at gennemføre omstillingen af energisystemerne.

"Mange lokalsamfund kæmper for et retfærdig og bæredygtigt energisystem gennem lokale kampagner. Alle disse kampe handler om det gode liv, om at bygge den verden, vi ønsker at se. Vores opgave er at udfordre virksomhedernes magt og udøve reel demokratisk kontrol over vores energipolitikker" siger Jagoda Munic, formand for Friends of the Earth International.

”Den nye rapport fra vores internationale netværk gør det klarere for os i rige lande som Danmark, at der verden over er mange samfund, der lider alvorligt under mangel på energi og oven i købet samtidig lider under forhold, som kommer af at vi i det globale Nord har rigelig adgang til billig energi. Det handler om klimaændringer, men også produktion af kul og olie, udvinding af uran, og jord, der beslaglægges til dyrkning af energiafgrøder,” udtaler Palle Bendsen, klimatalsmand fra NOAH Friends of the Earth Denmark.

Rapporten omhandler bl.a.:

Destruktive energikilder:

De vigtigste fossile energikilder, som verden i øjeblikket er afhængig af (olie, gas og kul) og andre energikilder, der misvisende bliver fremført som »rene« alternativer: atomkraft, industrielle agrobrændstoffer og biomasse, kæmpestore vandkraftværker og affaldsforbrændingsanlæg har alle store ødelæggende konsekvenser for mennesker, samfund, miljø og klima.

Hvem vinder, hvem taber?

Globalt set bliver det store flertal af mennesker skadet, udnyttet eller udelukket i det nuværende system, mens et lille mindretal høster alle fordelene.

Grupper, som især har fordele af den nuværende orden omfatter ejerne og toplederne i de beskidte energiselskaber og energiintensive industrier, og velhavende mennesker i øvrigt, der har råd til energi. De, der betaler den største pris er fattige mennesker i Syd, der ikke har råd eller adgang til energi og mange af de almindelige arbejdere i fx kulminerne, hvis job er farlige og dårligt betalt.

Hvad skal ændres?

  • Investeringer i lokal, billig vedvarende energi til alle.
  • Reduktion i energiafhængigheden, så folk ikke behøver meget energi til at dække basale behov og leve et godt liv.
  • Slut med nye destruktive energiprojekter og udfasning af de eksisterende destruktive energikilder - og samtidig sikring af de berørte lokalsamfunds og arbejdstageres rettigheder, så deres behov bliver dækket under omstillingen.

Rapporten konkluderer, at for at få omstillingen til at ske kræver det en udfordring af virksomhedernes magt og udøvelse af reel demokratisk kontrol over energiproduktion og - forsyning, så almindelige menneskers behov og interesser har forrang for privat profit.

Kontakt

  • Friends of the Earth International medietelefon: +31-6-5100 5630 eller e-mail: media(at)foei.org
  • Sarah-Jayne Clifton, Friends of the Earth International Climate Justice and Energy koordinator: 44-7912 40 65 10 (UKmobil) , eller e-mail sarah.clifton(at)foe.co.uk
  • Dipti Bhatnagar, Friends of the Earth International Climate Justice and Energy koordinator: +258 840 356 599 (Mozambique mobil) eller e-mail: dipti(at)foei.org
  • Jagoda Munic, formand for Friends of the Earth International: +385 98 17 95 690 (kroatisk mobilnummer) eller e-mail jagoda(at)zelena-akcija.hr
  • Palle Bendsen, klimatalsmand for NOAH Energi og Klima; +45 30 13 76 95; pnb(at)mail.dk 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!