sergio rojas

Costa Rica Fordømmelse af mordet på Serigo Rojas

Friends of the Earth Latinamerika og Caribien (ATALC) og vi i NOAH fordømmer mordet på Sergio Rojas. Han var costaricansk forkæmper for oprindelige folks rettigheder i Bribri Salitre i det sydlige Costa Rica.

25. marts 2019 · Kl. 13:49 Nyhed

Gennem hele sit liv har Sergio Rojas været urokkelig i sin kamp for oprindelige folks rettigheder og selvbestemmelse. Ligeledes tog han kampen op mod ’land grabbing’ af lokalsamfundenes territorier.

Sergio blev myrdet med 15 skud natten til mandag den 18. marts 2019 i sit eget hjem i Yeri-samfundet. Timer forinden hans død havde han sammen med andre medlemmer af de oprindelige samfund indgivet klager til anklagemyndigheden vedrørende beslaglæggelse af de oprindelige folks jord foretaget af ikke-oprindelige personer på deres territorier. De har i mange år været udsat for trusler uden nogen effektiv reaktion fra myndighederne i Costa Rica.

Denne forfærdelige forbrydelse fandt sted på trods af de sikkerhedsforanstaltninger, der blev udstedt i 2015 af Den Interamerikanske Menneskerettighedskommission, IACHR for Salitre området. Det har chokeret de oprindelige folk og de sociale bevægelser i det mellemamerikanske land og hele den latinamerikanske region.

Som miljøorganisation, der bestræber sig på, at udøve miljømæssig, social, økonomisk, kønsretlig retfærdighed, og kæmpe for menneskerettigheder udtrykker vi hermed vores solidaritet med Costa Rica, oprindelige folks samfund og Sergio Rojas udvidede familie.

Vi opfordrer også regeringen i Costa Rica og de ansvarlige myndigheder og institutioner til at fremskynde undersøgelser for at finde frem til de gerningsmænd, der har foretaget denne forfærdelige forbrydelse. Forkæmpere udsættes for permanent vold i kampen for retfærdighed og for at forsvare oprindelige folks rettigheder. Det er nødvendigt, at det opklares, hvorfor oprindelige folk og deres forkæmpere som Sergio ikke har den særlige beskyttelse, de er berettiget til, under de forebyggende foranstaltninger udstedt af IACHR.

Vi tror på, at gentagelser af sager som Sergios og de fortsatte krænkelser mod menneskerettigheder kan forhindres. Straffrihed skal bekæmpes og overholdelsen af retten til oprindelige folks autonomi i Costa Rica skal håndhæves med effektiv handling fra staten.

Vi opfordrer de internationale samfund, organisationer og sociale bevægelser i Latinamerika og Caribien, og folk rundt omkring i verden til at fordømme mordet på Sergio Rojas og være opmærksom på uretfærdighederne mod vores folk og den straffrihed, der beskytter sådanne handlinger.


 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!