biler

Nej til en Nordhavnstunnel til 2,8 mia. kr. Den vil undergrave miljøvenlige trafikløsninger

NOAHs kommentarer til lovforslaget kan opsummeres til: Spild ikke 2.871 millioner gode kroner på en vejtunnel på en kilometer.

10. maj 2019 · Kl. 13:01 Høringssvar

Vejtunnelen, der primært bygges til næsten tomme pendlerbiler (1,05 person i gennemsnit pr. pendlerbil) vil kraftigt stimulere folk til at bruge bil i stedet for cykel og kollektive trafikmidler.

Derved undergraves også brugen af den metrolinie, som er under bygning til Nordhavn.

Vejtunnelen er helt i modstrid med ønsket om, at København skal være en CO2-neutral by og at Nordhavn skal være en bæredygtig bydel. I VVM-undersøgelsen måtte Vejdirektoratet tilmed konkludere, at trafikantgevinsterne ”ikke vil være tilstrækkelige til at opveje anlægs- og driftsomkostningerne ved tunnelen.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!