Amager fælled

Naturødelæggelse Pensionskasser opfordres til ikke at investere i en havnetunnel

NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik sender opfordring til de pensionskasser, som har ytret interesse i at medfinansiere en havnetunnel. Vi opfordrer pensionskasserne til ikke at støtte et projekt, som vil forværre miljøet i København.

  • 13. marts 2017

Til Sampension, PenSam, ATP, PKA, PFA, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Pension Danmark

 

NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik har med bekymring hørt om pensionskassens mulige engagement i en evt. Havnetunnel i København.

Vi har nøje fulgt debatten om et sådant anlæg gennem årtier og var meget tilfredse da Københavns Borgerrepræsentation i 2000 besluttede at droppe alle initiativer vedrørende en havnetunnel. Man konkluderede at den ville skabe flere problemer end den løste.

Den fornyede debat om emnet bekymrer os meget, idet en havnetunnel ifølge alle de utallige rapporter, der er lavet, vil medvirke til yderligere biltrafik, hvilket er i strid med globale, nationale og lokale målsætninger. I forvejen er København stærkt belastet af biltrafik, hvor der i myldretiden i gennemsnit kun er omkring 1,1 person pr. bil. At skaffe mere plads til trafik med en så ringe udnyttelse af infrastrukturen er ikke rimelig.

Vi vil derfor opfordre pensionskassen til ikke at kaste penge i et projekt af denne karakter. Vi er klar over at man har interesser i byudvikling på Refshaleøen, men vi synes ikke at denne interesse skal medvirke til at skabe store trafikbelastninger i dele af København og på eksisterende indfaldsveje til København.

Med venlige hilsener

Kjeld A. Larsen

Ivan Lund Pedersen

 

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).

Kontakt

Ivan Lund Pedersen

Trafik