Danske udledninger af klimagasser

Notat Landbruget står for en tredjedel af Danmarks belastning af klimaet

  • 21. april 2017

Lattergas, metan, kulstofbalancen i jorden og energiforbruget til maskiner og bygninger medfører udledning af klimagasser fra landbruget. Når vi regner det hele med, og trækker den bioenergi fra, der bliver produceret af dansk landbrug, står landbrugssektoren for en tredjedel af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Det er betydeligt mere, end hvad der typisk bliver sagt. Landbruget har tidligere været foran andre sektorer med hensyn til at opnå udledningsreduktioner af klimagasser, men sådan er det ikke længere.

NB! Vi arbejder på at få lagt excel-arket på hjemmesiden. Vi mailer gerne til interesserede.

Se også

 

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).

Kontakt

Jacob Sørensen

Ressourcer, klima og energi