Landbrugsjorden bør ophobe kulstof – det er ikke tilstrækkeligt at mindske tabet

Notat EU’s plan for at inkludere LULUCF i klimamålene er uambitiøs

  • 21. april 2017

Europa-Kommissionen har foreslået, at kulstofkredsløbet i jord og biomasse skal reguleres af hensyn til klimaet. Det er på høje tid set i lyset af det store potentiale, der er i landbruget for at binde kulstof i jord og biomasse, og vigtigheden af at bevare landbrugsjordens frugtbarhed. Med forslaget skal forbedringer i kulstofkredsløbet kunne modregnes i målene for reduktion af udledninger af klimagasser i den ikke-kvotebelagte sektor.

Se også

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).

Kontakt

Jacob Sørensen

Ressourcer, klima og energi