Notat om, hvorvidt CETA-aftalen med Canada vil indeholde suverænitetsafgivelse i grundlovens forstand

TTIP-netværket, som NOAH er med i, har spurgt advokat Georg Lett om CETA-aftalen med Canada vil føre til suverænitetsafgivelse, og konklusionen i hans notat er klar.

 • Publikation
 • Udgivet

EU/Canada handelsaftale – udsalg af demokrati, miljø og offentlige tjenesteydelser

Briefing om handelsaftalen CETA mellem EU og Canada. CETA vil føre til liberalisering af offentlige tjenesteydelser, lempelse af miljø- og forbrugerbeskyttelse og særdomstole for virksomheder. CETA underminerer vores demokrati.

 • Publikation
 • Udgivet

LAND & JORD – En knap ressource under pres

Undervisningshæfte målrettet de gymnasiale uddannelser i fagene Naturgeografi og Samfundsfag. Kapitlerne er lavet til brug i enkeltfag, mens hele hæftet kan bruges i tværfaglige forløb.

 • Undervisning
 • Udgivet

NOAH-plakaten

NOAH-plakatenKan du huske den? Vi sælger stadig den klassiske NOAH-plakat kreeret af kunstneren Kirsten Seeberg.

 • Andet
 • Udgivet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (badge)

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak. Vi har både badges og klistermærker.

 • Andet
 • Udgivet

Det lange spil om klimaet, Slutspil i Paris

COP21 i Paris sluttede med en aftale, som udløste begejstring hos de deltagende parter. Men måske var begejstringen mest udtryk for, at det overhovedet lykkedes at få en aftale, som alle kunne skrive under på.

 • Film
 • Udgivet

De transatlantiske handelsaftalers indflydelse på den danske svinesektor

Dette notat indeholder en analyse af, hvordan dansk eksport i svinesektoren til EU, USA og Canada vil blive påvirket gennem ændrede tariffer og kvoter samt afskaffelsen af tekniske handelshindringer gennem TTIP og CETA.

 • Publikation
 • Udgivet

Paths to a sustainable agricultural system

Denne briefing er resultatet af et samarbejde mellem NOAH og en række andre nordiske organisationer. Briefingen analyserer og beskriver hvordan den samlede miljøpåvirkning og den overordnede udledning af drivhusgasser i landbrugssektoren kan bringes ned.

 • Publikation
 • Udgivet

EU’s landmænd bortforhandles

TTIP kan få stor betydning for landbrugs- og fødevareproduktionen i EU. Virksomhedernes lobbygrupper på begge sider af Atlanten presser på for større markedsadgang, men europæiske og amerikanske fødevarer er produceret under forskellige fødevarestandarder, dyrevelfærd og miljøbeskyttelse.

 • Publikation
 • Udgivet

Investment Court System – ISDS i forklædning

EU-Kommissionen har foreslået en ny investeringsdomstol (ICS), som skal erstatte ISDS i det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab TTIP samt andre fremtidige handelsaftaler.

 • Publikation
 • Udgivet