Velegnet til undervisning
 • Bog
 • 128 sider

Råderum i køkkenet

Undervisningsmateriale til madkundskab for det 21. århundrede. Med udgangspunkt i konkrete opskrifter tager bogen fat på en masse emner, der relaterer sig til mad, miljø og sundhed.

I Danmark bruger vi langt flere ressourcer og langt mere energi, end vi har ret til, hvis alle på Jorden skal have lige meget af “kagen”. Køkkenet er et godt sted at starte, hvis vi vil ændre på vores energi- og ressourceforbrug. Råderum i køkkenet er et anderledes bud på en grundbog til hjemkundskab.

Med udgangspunkt i konkrete opskrifter tager bogen fat på en masse emner, der relaterer sig til mad, miljø og sundhed. For eksempel energiforbrug i køkkenet (energirigtig kogning og stegning samt mere håndkraft frem for maskiner) og energiforbrug i forbindelse med fødevarernes vej til køkkenet (for eksempel fødevarevalg, indkøb og transport).

 

 • Fag:Madkundskab, Natur/teknologi
 • Målgruppe:4-6. klasse
 • Emner:Madsuverænitet
 • ISBN:87-87820-77-3
 • Pris:50 kr.
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 28 sider

Pandoras madkasse

Debathæfte om genteknologi.

Pandora letter på låget…og ud flyver al ondskab og lidelse til menneskene; kun håbet bliver tilbage. Sådan lyder den gamle myte om Pandoras æske.

Nutiden har bragt os gensplejsning og dermed en ny version af myten. Pandora åbner sin madkasse, og ud springer gensplejset rugbrød, gulerødder og makrelsalat – gensplejsningens forunderlige verden! Spørgsmålet er, om også håbet vil slippe ud af madkassen – til glæde for menneskene.

Hæftet kan downloades gratis som PDF og det kan bestilles som fysisk eksemplar.

 • Fag:Naturgeografi, Natur/teknologi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Madsuverænitet
 • ISBN:87-87820-83-8
 • Pris:20 kr.
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 32 sider

Den globale hedetur

Debathæfte om de globale klimaændringer og vores muligheder for at afværge dem.

Det bliver varmere… Mellem 1,4 og 5,8 grader i løbet af de næste 100 år, siger forskerne i FN’s Klimapanel, hvis vi ikke bremser for udslippene af drivhusgasser. Det er allerede blevet over en halv grad varmere i de seneste 100 år. Der skal ikke så meget mere til, før vi ser skader på sårbare økosystemer. 2-3 graders opvarmning giver risiko for økologiske skader i globalt omfang, og ved 4 graders opvarmning når vi op på et niveau, som for 20-30 millioner år siden gjorde Antarktis’ iskappe ustabil. Skal vores børnebørn opleve det?

Hæftet kan downloades gratis som PDF og det kan bestilles som fysisk eksemplar.

 

 • Fag:Naturgeografi, Geografi, Natur/teknologi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Klimaretfærdighed + Energi
 • ISBN:87-87820-85-4
 • Pris:20 kr.
Velegnet til undervisning
 • Bog
 • 74 sider

Børn Biler & Byer

Børn Biler og Byer handler om, hvordan vi indretter vores byer – set med 1979-øjne.

“Samfundet planlægges af mænd mellem 40 og 65 – bilister – som bruger en overvejende andel af bevillingerne til at bygge og vedligeholde veje til biler og kun en lille andel til gang- og cykelstier. De samme mænd laver lovene, så de beskytter bilisterne mest.” Bogen handler om, hvordan det også kunne være. Om, hvordan byens beboere – i grupper – kan være med til at ændre forholdene. Målgruppen er de lidt større elever i folkeskolen.

 • Fag:Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse
 • Emner:Transport
 • ISBN:978-87-91237-85-0
Velegnet til undervisning
 • Bog
 • 121 sider

Det kunne være skønt

En fortælling om en storby i 1973 – byen er København. En by i fare først og fremmest på grund af privatbilismen. Bogen viser, hvordan NOAH-aktive dengang forestillede sig, at udviklingen kunne ændres, så det blev skønt at bo og være i København.

I 1973 var der en plan om at ødelægge søerne i København med en 6 spors motorvej, der skulle forbinde Lyngby motorvejen med en miniudgave af New York, nemlig Cityplan Vest.

Der var en masse cykel-demonstrationer i 70´erne, der kulminerede i en kæmpestor stjerne demonstration som sluttede foran Københavns Rådhus, hvor det blev forlangt
at dette tåbelige motorvejs projekt igennem København blev nedstemt. Det lykkes - og derfor kan du i dag se de gamle vandkanaler/søerne i deres helhed rundt om det gamle København.

NOAH var med til at stoppe dette “Sørings-projekt” og her kan du se og læse de argumenter, vi vandt på, dengang. Siden er der ikke sket andet, end at der er kommet endnu flere biler og at mange er blevet generet af støjen fra de enormt kostbare metrobane anlæg. Der er stadig brug for en aktiv kamp for at få “bilerne ud af byen”, så opdater bogen!

Opgave:

Sådan så tallene og Københavns situation ud i 1973.

Hvordan er tallene her i 2017? og hvordan vil du/I beskrive trafik situationen i den by, du bor i? Kan du/I se nye løsninger?

Brug Trafikbogens sider til at lave en nutidig opdatering og send NOAH et link, som vi da vil vise her.

 • Fag:Naturgeografi, Natur/teknologi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Transport
 • ISBN:978-87-91237-83-6
Velegnet til undervisning
 • Bog
 • 145 sider

Nogle oplysninger om den jord, vi sammen lever på

En nyklassiker. Skrevet med en iver og et vid, der er mindst ligeså vedkommende og relevant for det miljøpolitiske landskab i dag, som da bogen udkom i 1970.

Bogen er genoptrykt i forbindelse med NOAHs 40 års jubilæum (2009). Bogen kan også downloades gratis.

“Den berømmelige NOAH-gruppe af unge studerende, der med djævelsk energi og kundskab forløste hele forureningsdebatten i Danmark, har genudsendt sin klassiker. Spændende billedbog og rystende dokumentation, masser af oplysninger, dygtigt skåret til, let at læse og med et altnedtromlende engagement. Læs den – strø den rundt som gave: de værdige behøver den – de uværdige trænger til den. Hvis vores verden skal gå videre...”.

Tage Voss, forfatter (anmeldelse ved genudgivelsen)

En opgave til undervisningsbrug:

Her i bogen kan du se en masse tal og fakta fra 1970 sat ind i en sammenhæng, der stadig er vigtig her i 2017.

"At tænke økologisk" var nyt dengang. Den måde at tænke samfund, naturen og vores hverdag på, har siden vist sig at være mere grundlæggende og vigtigere, end vi anede dengang. Du trækker stadig vejret i bilos, som i frisk luft. Du drikker stadig vand, spiser og sanser. Og du lever, forbruger og producerer stadig. Og der er en sammenhæng imellem, at der er færre sommerfugle nu og klima katastrofer.

Bogens illustrerede beskrivelser af de mange kredsløb, vi indgår i, er stadig sande og vigtige at forstå, for at forstå den verden, vi lever i her i 2017.

Tallene og kurverne er nogle steder blevet bedre, end vi frygtede dengang. Og andre steder er de blevet meget værre, end vi gættede på, dengang. 

En opgave til dig, der underviser i Økologi, er at spørge ud i klassen: “Her ser I tallene fra 1970. Hvordan ser de mon ud - nu i 2017?"

 

Start med at vælge et tema.

 • For eksempel drikkevandet dengang - og nu i dag?
 • Madvarer og madproduktion dengang - og nu?
 • Forbrugsmønstret dengang i 1970 - og nu i 2017?
 • Energiforbruget dengang i 1970 - og nu i 2017?
 • Råstofsituationen dengang - og nu?

Det er tilladt at google ny viden og samles i en gruppe, der sammen laver en opdatering af tallene og den viden som vi havde dengang - frem til de fakta, vi har i dag.

I kan lave en webside, der viser situationen i 1970 overfor en webside, der viser, hvordan det er nu.

Her i NOAH vil vi meget gerne se og måske vise andre jeres opdateringer for eksempel ved at linke til jeres skole-webside, når I har løst opgaven.