• Hæfte
  • 34 sider

Økologisk rygsæk - om produkternes skjulte miljøbelastning

Undervisningsmateriale om den forurening, der knytter sig til produkters fremstilling. Sælges som klassesæt af 15 elevbøger + CD-rom.

  • Biologi Fysik/kemi Naturgeografi Geografi Natur/teknologi Teknikfag
  • 7-10. klasse Gymnasie/ungdomsuddannelser
  • Ressourcer + Forbrug
  • 87-91237-20-3
  • 425 kr.

Skriv i beskedfeltet, hvis du ønsker flere elevbøger (á 20,- pr. stk.).

Opgaver for både hånd og hjerne.

Vi ved, at bilen forurener, når den kører. Vi ved, at mobiltelefonen forurener, når vi smider den i skraldespanden, men vi ved meget lidt om den omfattende forurening, der knytter sig til produkternes fremstilling – det der kaldes produktets økologiske rygsæk.

I et praktisk og teoretisk forløb om økologisk rygsæk gør dette undervisningsmateriale det muligt for eleverne at vælge dagligdags ting – en cykel, en kaffemaskine, en stol – skille tingene ad i materialedele, selv identificere materialerne og endelig beregne det enkelte produkts økologiske rygsæk. For en lille hæftemaskine er rygsækken for eksempel cirka 17 kg.

En naturlig forlængelse af forløbet er en diskussion, af hvordan disse meget store rygsække kan gøres mindre. Til at få gang i debatten er der fire provokerende debatoplæg.

 

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).