• Notat
  • 5 sider

EU’s plan for at inkludere LULUCF i klimamålene er uambitiøs

Landbrugsjorden bør ophobe kulstof – det er ikke tilstrækkeligt at mindske tabet

Europa-Kommissionen har foreslået, at kulstofkredsløbet i jord og biomasse skal reguleres af hensyn til klimaet. Det er på høje tid set i lyset af det store potentiale, der er i landbruget for at binde kulstof i jord og biomasse, og vigtigheden af at bevare landbrugsjordens frugtbarhed. Med forslaget skal forbedringer i kulstofkredsløbet kunne modregnes i målene for reduktion af udledninger af klimagasser i den ikke-kvotebelagte sektor.

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).