det fælles bedste

Kommunemøde

Støberiet, Blågårds Plads 3,  2200 København N

Det Fælles Bedste, en samling af grønne foreninger, inviterer til kommunemøde med temaet "En by, der er en blød krop" - fremtidens bæredygtige København.

Kommunemøde arrangeret af Det Fælles Bedste i København ift. kommunalvalget 21. november i år. Storkøbenhavn rummer 2,1 mio mennesker (inklusive Høje Tåstrup, Gentofte, Ballerup m.v.), så hvis Danmark skal blive bæredygtigt, så kræver det at København bliver bæredygtig. Selve Kbh. har 661.000 indbyggere.

Mødet er arrangeret af og for grønne foreninger som et forum for at formulere foreningernes og aktive borgeres holdninger. Det er samtidig ment som en dialog med alle politiske partier i form af lokalpolitikere fra København. Repræsentanter for partierne har dog en mere tilbagetrukken og forhåbentlig lyttende rolle end normalt.

PROGRAM (kl. 16-22):

1. VELKOMST ved Det Fælles Bedste – kort om hvad Det Fælles Bedste er, om tidligere folketræf, medlemmer, organisering, Folkeavisen, næste Folketræf i Vejle maj 2018

2. OPLÆG fra 4-5 grønne foreninger om temaer i forhold til kommunalvalget i Københavns Kommune med udgangspunkt i Folkeavisens 9 temaer (avisen finder du her: http://okosamfund.dk/wp-content/uploads/FOLKEAVISEN-7MB.pdf)

3. CAFEBORDE med grupper af 6-8, som drøfter de temaer, der er rejst og eventuelle andre. Referent og ordstyrer ved hvert bord.

4. OPSAMLING fra cafebordene

5. FÆLLES DRØFTELSE af vigtige emner i Københavns kommune

6. SPØRGSMÅL til lokalpolitikere – alle partier inviteres til at sidde i panel (de deltager også ved cafebords-samtalerne). Det Fælles Bedste er ordstyrer

7. OPSAMLING OG FORMULERING AF af fx 10-20 punkter eller politiske statements, som er mødets pointer ift. kommunalvalget i byen og kommunen. Disse kommunikeres bredt ud i medier og facebook mv. efterfølgende

8. AFTALER OM MEDIEDÆKNING - facebook, hjemmesider, pressemeddelelser og input ift. kommunalvalget

9. Evt.

Tilmelding til niels@okosamfund.dk og tanja@aertebjerg.nu

Håber at se rigtig mange og vi glæder os til at se dig.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!