En grøn og retfærdig madpolitik

En grøn og retfærdig madpolitik

Slutter
NOAHs sekretariat
Nørrebrogade 39, København N

Landbrug skal passe på naturen, og landmanden skal have en anstændig indtjening. Borgerne skal have sund mad og rent vand - også i fremtiden. Landområderne skal være mangfoldige, og dyre- og plantelivet rigt.

Kom og hør om NOAHs ønsker til EU’s landbrugspolitik, og vær med til en fælles samtale om, hvad vi kan gøre for at opnå dem.

Natalia Lehrmann fra NOAHs madsuverænitetsgruppe holder oplæg om, hvordan vi kan få en grøn og retfærdig madpolitik, og hvordan EU kan og bør understøtte det med sin landbrugspolitik. Bagefter er der diskussion blandt de fremmødte.

Ønsker du at være aktiv i NOAH, så kom til åbent hus kl. 17.30-18.00, hvor du kan stille spørgsmål og få en introduktion til NOAH og hvad det vil sige at være aktiv miljøforkæmper.

Efter arrangementet holder NOAH's madsuverænitetsgruppe møde, hvor vi gennemgår aktuelle projekter og indgår i dialog om fremtidige aktiviteter.

___________________
Om dagens tema:

Den dominerende landbrugsmodel har bevirket, at jordens frugtbarhed og mangfoldigheden af dyr- og planter er faldet voldsomt. Og landbruget står bag omkring en tredjedel af Danmarks klimaaftryk. Tre procent af gårdejerne ejer over halvdelen af EU’s landbrugsland, mens 75 procent ejer blot 11 procent af jorden. Det sidste årti har EU mistet en tredjedel af de små landbrug. I samme periode er arealet anvendt af store landbrug steget med 15 procent. EU understøtter dette. 80 procent af EU’s landbrugsstøtte går til 20 procent af landbrugene.

Europa-Kommissionens nye udspil til en landbrugsreform lægger op til fortsat fremgang for de store, industrielle landbrug og firmaer – på bekostning af de små – og til fortsat stor animalsk produktion. Det er til stor skade for miljø og klima.

NOAH har derfor en række anbefalinger til politikerne. Derudover arbejder vi også med at gå i dialog med landmænd og skabe opmærksomhed i medierne.

This project has been funded with support from the European Commission. This event reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

eu

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!