• Hjemmeside

MODVAEKST.DK

NOAH Modvæksts hjemmeside

 • Notat
 • 5 sider

Frihandel for enhver pris?

Forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og USA, det Transatlantiske Handels- og Investeringspartnerskab (TTIP) begyndte i juli 2013. Dette notat handler om den kontroversielle ISDS-mekanisme om investorbeskyttelse, der forventes at indgå i aftalen og dens konsekvenser for mennesker og miljø.

 • Notat
 • 14 sider

EU/USA frihandelsaftale: En rekordstor høst for erhvervslivet

Hvordan en transatlantisk frihandelsaftale vil forværre miljø-, fødevare- og landbrugssystemer, lovgivning og standarder.

 • Notat
 • 4 sider

Bortforhandler vi vores fremtid?

NOAH og Friends of the Earth Europe’s positionspapir om Det Transatlantiske Handels- og Investeringspartnerskab (TTIP). TTIP er en trussel mod demokrati og miljømæssige, sundhedsmæssige og sociale sikkerhedsforanstaltninger.

 • Folder
 • 6 sider

KØDatlas – resumé og politiske krav

Den globale og intensive kød- og mejeriproduktion er i stigende grad både socialt og miljømæssigt ødelæggende – systemet er uholdbart.

Der er brug for nytænkning af produktionen og forbruget af kød- og mejeriprodukter for at bremse industriens kontrol over fødevarer, reducere sundheds- og miljøpåvirkningen og hjælpe borgerne på vej mod en mere bæredygtig kost.

 • Notat
 • 4 sider

Et minus til REDD+

Om plantage-offsettings konsekvenser for biodiversitet og levevilkår i Tanzania.

I Tanzania har den norske regering engageret sig i et privat træplantningsprojekt, der angiveligt har til formål at genrejse tanzaniansk skov og nedbringe landets emissioner. Projektet er udformet efter en model, der minder om den offsetting mekanisme, man planlægger at finansiere REDD med. Men projektet kritiseres af NGO’er for at være etableret på falske præmisser og for at have en række negative konsekvenser for lokalbefolkningen.

Velegnet til undervisning
 • Video
 • 29 min.

Danmark uden fossile brændsler

Kan man forestille sig, at Danmark kan klare sig uden fossile brændsler? Hvor store vedvarende energiressourcer har vi? Hvordan får vi energi, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i denne film.

 • Pjece
 • 6 sider

Dansk landbrug - Hvad er meningen

Hvad er egentlig meningen med landbruget? I NOAH mener vi, at det først og fremmest må være at bidrage til at tilfredsstille menneskers behov for sund og tilstrækkelig mad – med minimal belastning af natur, miljø og klima til følge.

Denne pjece sætter fokus på de fremtidsvisioner dansk landbrug og politikerne har præsenteret for offentligheden det seneste år. Det er visioner, der hverken bidrager til at opfylde mål om sund og tilstrækkelig mad til klodens befolkning eller til at nedbringe belastningen af verdens miljø og klima

 
 
Velegnet til undervisning
 • Video
 • 8 min.

Grænser for vækst

Vækst er blevet nøgleordet i dagens politiske og økonomiske debat. Uden vækst er vi i krise, som truer vores velstand og bringer hele samfundet ud af balance. Men der er grænser for, hvor lang tid vores forbrug af jordens begrænsede ressourcer kan fortsætte og belastningen af klima og miljø kan blive ved at vokse.

 • Pjece
 • 6 sider

Er vi ved at brænde kloden af? Om agrobrændstoffer og klima

På Christiansborg kalder de benzin og diesel fremstillet af planter og døde dyr for “biobrændstoffer“. Forstavelsen “bio“ indikerer noget grønt og bæredygtigt.

I NOAH kalder vi det "agrobrændstoffer“, fordi den måde, de produceres på, ikke er det mindste bæredygtig. Tværtimod bliver de fremstillet med et stort input af vand, pesticider, energi og kunstgødning. Det sker i et samarbejde indenfor det agroindustrielle kompleks af forskere og firmaer indenfor frø, bioteknologi, pesticider, kunstgødning, landbrugsmaskiner, foderstoffer, forarbejdningsteknologi og storskala landbrugsvirksomheder