• Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 33 cm)

Perfekt til christianiacyklen.

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak.

 • Pris:50 kr.
 • Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 45 cm)

Det helt store klistermærke!

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak. 

 • Pris:100 kr.
 • Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 5 cm, refleks)

Lille refleksklistermærke til at sætte på cykelskærmen

NOAH er officiel forhandler af Atomkraft? Nej tak!-mærkerne

 • Pris:20 kr.
Velegnet til undervisning
 • Video
 • 8 min.

Grænser for vækst

Vækst er blevet nøgleordet i dagens politiske og økonomiske debat. Uden vækst er vi i krise, som truer vores velstand og bringer hele samfundet ud af balance. Men der er grænser for, hvor lang tid vores forbrug af jordens begrænsede ressourcer kan fortsætte og belastningen af klima og miljø kan blive ved at vokse.

 • Pjece
 • 6 sider

Er vi ved at brænde kloden af? Om agrobrændstoffer og klima

På Christiansborg kalder de benzin og diesel fremstillet af planter og døde dyr for “biobrændstoffer“. Forstavelsen “bio“ indikerer noget grønt og bæredygtigt.

I NOAH kalder vi det "agrobrændstoffer“, fordi den måde, de produceres på, ikke er det mindste bæredygtig. Tværtimod bliver de fremstillet med et stort input af vand, pesticider, energi og kunstgødning. Det sker i et samarbejde indenfor det agroindustrielle kompleks af forskere og firmaer indenfor frø, bioteknologi, pesticider, kunstgødning, landbrugsmaskiner, foderstoffer, forarbejdningsteknologi og storskala landbrugsvirksomheder

 • Pjece
 • 6 sider

Den gale vej! Om agrobrændstoffer og transport

NOAH har siden 2007 sammen med en række andre organisationer opfordret EU til at indføre et moratorium for brugen af agrobrændstoffer. Det er i den mellemliggende tid blevet stadig tydeligere, at der ikke er nogen gevinst for klimaet ved at benytte agrobrændstoffer, selv om det er klimaet, der er begrundelsen for at anvende dem.

Tværtimod trækker produktionen af agrobrændstoffer et spor efter sig af større emissioner, ødelagte naturområder, ødelagte levevilkår for befolkningerne i Syd med fejlernæring og sult som direkte konsekvenser af efterspørgslen i Nord

 • Pjece
 • 6 sider

Vil vi være det bekendt? Om agrobrændstoffer og menneskerettigheder

Agrobrændstoffer er plantebaseret benzin og diesel. Agrobrændstoffer bliver ofte præsenteret som et grønt og bæredygtigt alternativ til almindelig fossil benzin og diesel. Men det er det langt fra.

Det er ikke noget nyt, at der beslaglægges store jordområder i Syd til at forsyne Nord med råstoffer, herunder landbrugsprodukter som fødevarer, husdyrfoder og tekstiler. Tendensen er dog blevet forstærket voldsomt, efter at EU og USA har vedtaget bindende målsætninger for anvendelse af agrobrændstoffer i transportsektoren og dermed sat en efterspørgsel i gang.

 • Bog
 • 48 sider

100.000 jobs med bæredygtig omstilling

En bæredygtig omstilling er nødvendig for at skabe et miljøvenligt og klimaneutralt samfund. En sådan omstilling rummer desuden et potentiale for at skabe et stort antal danske arbejdspladser.

I dette oplæg fra Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling (GNBO) anslår vi, at der i Danmark kan skabes 100.000 fortrinsvis manuelle arbejdspladser indenfor områderne fødevarer, energi, transport og byggeri.

Velegnet til undervisning
 • Bog
 • 284 sider

Modvækst - omstilling til fremtiden

I denne antologi gør vi op med et dogme: Dogmet om vækst. Antologien rummer 15 danske debattørers bud på, hvordan vi midt i en finans- og miljøkrise tager fat på at omstille samfundet til nutidens og fremtidens krav.

John Holten-Andersen, redaktør: „Vi er nødt til at vriste os fri af den vækst-filosofi, som har præget udviklingen de seneste 100 år, og som totalt dominerer den politiske debat op til efterårets valg”.

Safania Eriksen, forfatter: „Vi skal satse på mere velfærd – frem for mere velstand, mere kvalitet – frem for mere kvantitet. For naturens såvel som vores egen skyld.“

Fra 15 forskellige faglige og menneskelige ståsteder beskriver forfatterne, hvorfor den fortsatte jagt efter økonomisk vækst er forbrug og hverdagsliv, byplanlæg­ning og arkitektur, økonomi og politik, sprog og kultur. Modvækst – omstilling til fremtiden er udgivet i samarbejde mellem NOAH Modvækst og Forlaget Hovedland. 

 • Fag:Naturgeografi, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-7070-242-3
 • Pris:200 kr.
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 9 sider

6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst

Vi er godt i gang med at undergrave vores fremtidige overlevelsesmuligheder på jorden.

Intet teknologisk fix kan genoprette ødelagte økosystemer og et klima, som vi er ved at skubbe ud af balance. Det er på høje tid, at vi erkender, at fortsat økonomisk vækst og stigende materiel velstand ikke indeholder svaret på de udfordringer, som vi står overfor.

 • Fag:Geografi, Historie, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-91237-48-5