Velegnet til undervisning
 • Video
 • 16 min.

Fremtidens energiforsyning

Fremtidens energiforsyning skal være baseret på vedvarende energi og uden fossile brændsler. Men det er ikke nok, bare at bygge en masse vindmøller, solvarmeanlæg og halmfyr. Energiforsyningen skal også være bæredygtig, rubust og fleksibel, så vi kan være sikre på at få el og varme. når vi skal bruge den. Filmen handler om, hvordan vi kan indrette vores fremtidige energiforsyning, så den opfylder de krav.

 • Video
 • 4 min.

Hvad er TTIP?

En kort introduktion til handelsaftalen mellem EU og USA.

Edit 2017: Samme tematikker er gældende for CETA, der i øjeblikket er ved at blive ratificeret i hvert EU-land.

Velegnet til undervisning
 • Video
 • 12 min.

Biogas - ren energi eller flere problemer?

Er biogas svaret på de problemer, millioner af tons gyle fra den industrielle svineproduktion skaber? Filmen handler om, hvad biogas er, hvordan den produceres, og hvilke fordele og ulemper, der er ved biogasproduktion, dels i forbindelse med det industrielle landbrug, og dels med et mere miljøvenlig, økologisk eller biodynamisk landbrug. Har biogas en rolle at spille i fremtidens vedvarede energi system?

 • Hæfte
 • 12 sider

Lokalt ejet vedvarende energi JA TAK!

Om NOAHs arbejde for lokalt ejet vedvarende energi.

FællesEnergi er vores betegnelse for lokalt ejede projekter eller anlæg, der bidrager til afviklingen af energiproduktion fra fossile brændstoffer f.eks gennem etablering af en vindmøllepark, et fjernvarmeværk eller et solcelleanlæg. Ejerskabet skal ligge enten hos en andelsforening eller en anden organisation med demokratisk struktur bestående af lokale borgere. Det kan f.eks. være en fond eller kommunen.

 • Folder
 • 6 sider

KØDatlas

Fakta og figurer om de dyr vi spiser.

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 43 sider

Klima ude af kontrol

NOAH stiller med dette hæfte skarpt på klimaudfordringen, dens konsekvenser, og hvor presserende det er at løse den.

Hæftet ser på den europæiske politik på området og de globale forhandlinger i FN med fokus på COP21 i Paris. Hvad mener de forskellige parter og hvordan så mulighederne ud for at indgå en global aftale?

 • Fag:Naturgeografi, Samfundsfag
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Klimaretfærdighed + Energi
 • ISBN:978-87-93536-10-4
 • Pris:Gratis
 • Notat
 • 2 sider

Beslutningsforslag til kommuner vedr. TTIP- og CETA-fri zone

TTIP og CETA vil også påvirke kommunerne. Dette beslutningsforslag giver kommunerne mulighed for at erklære sig TTIP- og CETA-fri zoner.

Velegnet til undervisning
 • Video
 • 5 min.

Den arbejdsløse vækst

Vækst er en nødvendig forudsætning for at skaffe arbejdspladser. Uden vækst får vi arbejdsløshed, og arbejdsløshed vil vi jo ikke have, så vækst er altså uundgåeligt. Men der er en anden side af historien.

Vækst bygger på en stigende produktivitet, og en stigende produktivitet sker normalt ved hjælp af teknologi, som erstatter menneskelig arbejdskraft. Man kunne altså lige så godt sige, at vækst skaber arbejdsløshed. Men det kunne være, der også er en anden vej - en anden måde at se tingene på.

Filmen er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Velegnet til undervisning
 • Video
 • 4 min.

Den grænseløse vækst

Siden den såkaldte finanskrise begyndte i 208 har vi næsten dagligt hørt politikere og økonomer snakke om vækst. “Vi skal have gang i væksten“ har det lydt fra både højre og venstre side af det politiske spektrum. Men hvad er det egentlig for en vækst, de snakker om?

Og er drømmen om den uendelige økonomiske vækst overhovedet realistisk. Måske har vi allerede overskredet grænserne for, hvor meget vores materielle forbrug kan vokse.

Filmen er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler

 • Fag:Geografi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser