Velegnet til undervisning
 • Video
 • 6 min.

Den globale opvarmning - Jordens klima

Filmen giver en kort introduktion til, hvad klima egentlig betyder. Den gennemgår kort klimaets udvikling på Jorden, og klimaets betydning for Jordens plante- og dyreliv og udviklingen af den menneskelige civilisation. 

Filmen er del af en serie af klimafilm produceret med støtte fra Europa Nævnet og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Se alle film på NOAHkanalen

Uddybende materiale til filmens emne kan findes på NOAHs klimasider, www.global-klima.org

Læs også om klimaforhandlingernes historie i publikationen Det lange spil om klimaet - Historien om de internationale klimaforhandlinger, deres baggrund og EU

Publikationen kan sammen med filmene anvendes i undervisningen i samfundsfag og i specielle forløb om klima.

Velegnet til undervisning
 • Video
 • 7 min.

Den globale opvarmning - den menneskeskabte drivhuseffekt

Mennesket har påvirket klimaet i flere tusinde år ved at fælde og afbrænde skovene. Men det er først med industrialiseringen, at menneskets påvirkning er blevet global.

Udledningen af drivhusgasser primært fra vores afbrænding af fossile brændsler, biomasse og fra landbruget får nu klimaet til at ændre sig med en hastighed, der truer med at føre os ud i en klimakrise.

Denne film er del af en serie af klimafilm produceret med støtte fra Europa Nævnet og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Se alle film på NOAHkanalen

Uddybende materiale til filmens emne kan findes på NOAHs klimasider, www.global-klima.org

Læs også om klimaforhandlingernes historie i publikationen Det lange spil om klimaet - historien om de internationale klimaforhandlinger, deres baggrund og EU

Publikationen kan sammen med filmene anvendes i undervisningen i samfundsfag og i specielle forløb om klima.

 • Hæfte
 • 24 sider

Bæredygtig bolig

Bo bedre med bæredygtige tiltag

Læs om bolig- og byggeløsninger, som både er mindre miljøbelastende, mindre skadelige at arbejde med og sundere at leve med, og som tilmed kan anvendes både ved selvbyg eller ved bestillings-arbejde. Brug kataloget til inspiration og find de bolig- og byggeløsninger, der passer bedst ind i din dagligdag og i dit bygge- eller renovationsprojekt.

 • Folder
 • 16 sider

Vestsjælland tænker grønt

En folder om grønne tendenser i Vestsjælland

Hvad er bæredygtighed for dig? Hvordan kommer det til udtryk i dit liv? Hvordan skruer du ned for forbruget? Hvad mener du, at der bør skrues op for? Hvad kunne du ønske af dine medborgere?

I denne lille folder kan du læse uddrag af interviews med ni vestsjællændere, som ”tænker grønt” på hver deres måde. 

 • Notat
 • 6 sider

EU/Canada handelsaftale – udsalg af demokrati, miljø og offentlige tjenesteydelser

Notat om handelsaftalen CETA mellem EU og Canada. CETA vil føre til liberalisering af offentlige tjenesteydelser, lempelse af miljø- og forbrugerbeskyttelse og særdomstole for virksomheder. CETA underminerer vores demokrati.

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 36 sider

LAND & JORD – en knap ressource under pres

Land er helt nødvendigt, for at vi kan leve. Vi bor på det, og vi bruger det til at dyrke vores mad på. Land er imidlertid en endelig ressource. Der kommer ikke mere af det.

Faktisk bliver der mindre og mindre land til rådighed. Den globale opvarmning gør, at ikke blot land som sådan svinder ind, men også mængden af den dyrkbare landbrugsjord reduceres. Forbruget af land, klimaforandringer, miljønedbrydelse, rettigheder, sociale forhold og politik påvirker gensidigt hinanden. 

 • Fag:Naturgeografi, Samfundsfag
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-91237-76-8
 • Pris:Gratis
 • Andet

NOAH-plakaten

Kan du huske den? Vi sælger stadig den klassiske NOAH-plakat kreeret af kunstneren Kirsten Seeberg. Perfekt til børneværelset.

 • Pris:100 kr.
Velegnet til undervisning
 • Video
 • 14 min.

Det lange spil om klimaet - slutspil i Paris

COP21 i Paris sluttede med en aftale, som udløste begejstring hos de deltagende parter. Men måske var begejstringen mest udtryk for, at det overhovedet lykkedes at få en aftale, som alle kunne skrive under på. Der er ikke meget, der tyder på, at aftalen vil redde os fra fremtidige, katastrofale klimaændringer.

Danmark har ikke en selvstændig rolle ved forhandlingerne, men er repræsenteret gennem EU. Og EU havde ikke så aktiv og progressiv rolle i forhandlingerne ved COP21, som tilfældet har været tidligere. Parisaftalen er nu (oktober 2016) ratificeret af så mange lande, at den træder i kraft, og den er netop fulgt op af en aftale om at udfase HFC-gasserne, der er meget stærke drivhusgasser. Så der er små fremskridt, men der skal meget hurtigt ske meget mere, hvis temperaturstigningen ikke skal overstige de to grader for at undgå fremtidige, meget katastrofale klimaændringer. Det er også det erklærede mål i Parisaftalen.

Filmen er del af en serie af klimafilm produceret med støtte fra Europa Nævnet og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Læs om klimaforhandlingernes historie i publikationen Det lange spil om klimaet - historien om de internationale klimaforhandlinger, deres baggrund og EU

 • Notat
 • 24 sider

Paths to a sustainable agricultural system

Analyse af hvordan den samlede miljøpåvirkning og den overordnede udledning af drivhusgasser i landbrugssektoren kan bringes ned.

Notatet er resultatet af et samarbejde mellem NOAH og en række andre nordiske organisationer. På engelsk.

 • Notat
 • 4 sider

De transatlantiske handelsaftalers indflydelse på den danske svinesektor

Dette notat indeholder en analyse af, hvordan dansk eksport i svinesektoren til EU, USA og Canada vil blive påvirket gennem ændrede tariffer og kvoter samt afskaffelsen af tekniske handelshindringer gennem TTIP og CETA.