• Hæfte
 • 12 sider

Lad os afprivatisere! - og genoprette de offentlige tjenester

Der har været mindst 835 eksempler på genkommunalisering af offentlige tjenester på verdensplan i de seneste år, der omfatter mere end 1.600 byer i 45 lande.

Vi bruger begrebet 'genkommunalisering' for at henvise til processen med at få tidligere private eller privatiserede tjenester tilbage under offentlig kontrol og forvaltning på lokalt niveau.

Genkommunalisering foregår i såvel små byer som i storbyer Jorden over efter forskellige modeller for offentligt ejerskab og med forskellige niveauer af involvering af borgere og arbejdstagere. Ud af denne mangfoldighed dannes efterhånden et sammenhængende billede: det er muligt at genvinde eller opbygge effektive, demokratiske offentlige tjenester, med ydelser der er til at betale. Stadigt faldende servicekvalitet og stadigt stigende priser er ikke uundgåelige. Flere og flere mennesker og byer lukker kapitlet om privatisering og tager vigtige ydelser tilbage i offentligt regi.

Hvorfor sker det over hele verden at vigtige tjenester bliver frataget private operatører og bragt tilbage under offentlig kontrol? Der er mange motiver bag disse genkommunaliseringsinitiativer: Et mål er at få en ende på private firmaers misbrug eller overtrædelser af arbejdsmarkedets regler; et andet ønske er at genvinde kontrol over den lokale økonomi og lokale ressourcer; det handler også om at give folk ydelser, de kan betale eller det kan dreje sig om at gennemføre ambitiøse strategier for miljø eller energiomstilling.

 • Hjemmeside

Tools for System Change

Vi kender alle begrebet "Think global, act local", men hvad betyder det i praksis og hvordan kan man f.eks. undervise i emnet eller skabe lokal mobilisering på globale problemstillinger?

Disse og mange andre spørgsmål forsøger den nye hjemmeside Tools for System Change at besvare. Det gøres blandt andet ved at give helt konkrete eksempler på aktiviteter og metoder, som er blevet udviklet og efterprøvet af de 18 deltagende miljøorganisationer i undervisningsprojektet School of Sustainability

Udover at give idéer og inspiration til mobilisering og organisering, giver hjemmesiden også konkrete bud på aktiviteter til at arbejde med emner som biodiversitet, handel, klimaretfærdighed, magt og privilegier, økonomisk retfærdighed, energidemokrati, mad og landbrug, flygtninge og migration, ressourceretfærdighed & bæredygtighed og meget mere. 

Hjemmesiden er tiltænkt alle, der har brug for inspiration og idéer til deres arbejde med at skabe en bæredygtige omstilling af samfundet på alle planer. 

 • Magasin
 • 40 sider

Folkeavisen - Et bæredygtigt Danmark

NOAHs bud på emner, der er vigtige til kommunalvalget 2017 er med i Folkeavisen. Hvis politikerne vil, har kommunerne mange muligheder for at medvirke til grøn omstilling og skabe folkelig involvering. Kommunerne kan bidrage til en mindre miljøbelastende trafik, udbygning af ren og vedvarende energi, beskytte den lokale natur og deltage i initiativer om sund, lokal og bæredygtigt mad til borgerne.

 • Notat
 • 11 sider

Giftig handel - hvordan handelshensyn tilsidesætter lovgivning om hormonforstyrrende pesticider

Siden 1990’erne har der været meget opmærksomhed på hormonforstyrrende stoffer i blandt andet fødevarer og i fødevareproduktionen. Det har ført til, at EU har forsøgt at fastsætte en række kriterier, der kan bruges til at identificere hormonforstyrrende stoffer.

På trods af at disse skulle have været færdige i 2013, er der kun blevet udgivet en række midlertidige kriterier i sommeren 2016. Det er problematisk i forbindelse med brugen af pesticider og dermed vores fødevarer, da en række af de pesticider, der er blevet godkendt eller har fået forøget deres maksimalgrænseværdier i EU de seneste tre år, muligvis eller med sikkerhed indeholder hormonforstyrrende stoffer.

Flere af godkendelserne og de ændrede grænseværdier er blandt andet godkendt for ikke at hindre handel med tredjelande, hvilket fremgår af officielle dokumenter.

 • Rapport
 • 51 sider

Madsuverænitet – Hvem skal bestemme over vores mad?

Publikation udarbejdet af Forum for Madsuverænitet, som er et samarbejde mellem organisationerne Afrika Kontakt, Levende Hav, Frie Bønder - Levende Land, Mellemamerika Komiteen, NOAH, Permakultur Danmark og PUGAD.

Alle har behov for mad. Planeten og fremtidige generationer har brug for, at mad bliver produceret ansvarligt med respekt for miljøet, klimaet og jordens ressourcer. Jordbrugere, fiskere og lokalsamfund verden over har brug for rimelige indkomster samt adgang til og kontrol med ressourcer til at producere mad.  

Vi er godt i gang med at overskride grænserne for vores forbrug og ødelæggelse af naturen. Skove og naturlige græsarealer inddrages i alarmerende hastighed til fordel for landbrugsproduktion i stor skala, herunder ikke mindst en meget stor produktion af husdyrfoder. De fleste fiskebestande er overfiskede, mens færre og færre ejer de fisk og den jord, der er tilbage. Samtidig sulter ca. 800 millioner mennesker og mere end 2 milliarder er fejl- eller underernærede, mens lige så mange er overvægtige, og i den vestlige verden smider vi en tredjedel af maden ud.

På trods af denne dystre situation mener vi, at det er muligt at skabe systemer, der tillader produktion af sund og tilstrækkelig mad til alle mennesker på en miljø- og klimaskånsom måde. Vi kan etablere lokale fødevaresystemer og -strategier, der giver den demokratiske kontrol med vores mad tilbage til producenterne og forbrugerne og på samme tid skaber liv i landdistrikterne.

Derfor stiftede syv organistioner i 2015 Forum for Madsuverænitet, som i denne publikation undersøger, hvad madsuverænitet betyder i en dansk kontekst og hvilke forandringer, der er nødvendige for at nå derhen.

 • Notat
 • 8 sider

Landbruget belaster klimaet mere end mange tror

Lattergas, metan, kulstofbalancen i jorden og energiforbruget til maskiner og bygninger medfører udledning af klimagasser fra landbruget.

Når vi regner det hele med, og trækker den bioenergi fra, der bliver produceret af dansk landbrug, står landbrugssektoren for en tredjedel af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Det er betydeligt mere, end hvad der typisk bliver sagt. Landbruget har tidligere været foran andre sektorer med hensyn til at opnå udledningsreduktioner af klimagasser, men sådan er det ikke længere.

Velegnet til undervisning
 • Hjemmeside

Global Klima

NOAHs klimahjemmeside er lavet for at give den bedst mulige viden om den globale opvarmning og dens konsekvenser i en nøgtern og letforståelig form.

Vi har gjort en del ud af at fortælle om, hvilke muligheder, vi har for at standse de farlige klimaændringer, før de udvikler sig til en alvorlig trussel for vores civilisation og for det naturlige miljø. Specielt ser vi på, hvordan man politisk i de internationale klimaforhandlinger for holder sig til klimatruslen.

For at øge brugbarheden, har vi i den seneste opdatering af klimahjemmesiden har vi lagt en stor del af stoffet ud i pdf-hæfter, som lettere kan læses og udprintes som selvstændige publikationer.

Hjemmesiden er primært lavet til undervisningsbrug i folkeskolens ældste klasser samt de gymnasiale uddannelser. Ved udarbejdelsen er der brugt en lang række kilder med det til fælles, at de stammer fra store, anerkendte forskninginstitutioner.

Vi håber, hjemmesiden kan være til nytte for såvel undervisere og studerende samt alle andre, som søger viden om den globale opvarmning, dens konsekvenser og vores muligheder for at imødegå den.

Redaktion og lay-out: Stig Melgaard

Medforfatter: Palle Bendsen

Ansvarlig for sitet: NOAH Klimaretfærdighed og Energi

 

 • Notat
 • 8 sider

Ægteskaber fra helvede - hvorfor megafusioner i agroindustrien må stoppes

Hvordan de foreslåede fusioner af Bayer og Monsanto, Dow og DuPont samt ChemChina og Syngenta vil have store konsekvenser for europæiske landmænd, arbejdere, forbrugere, miljøet og fødevaresikkerheden.

Den foreslåede fusion af den tyske kemigigant Bayer og det amerikanske kemi- og frøselskab Monsanto har fået alarmklokkerne til at ringe og truer med store konsekvenser for europæiske landmænd, arbejdere, forbrugere, miljøet og fødevaresikkerheden.

Men fusionen er bare en del af en igangværende konsolidering i den agroindustrielle sektor, som oplever en række foreslåede fusioner. Hvis de realiseres, kan de resultere i tre megaselskaber, som vil kontrollere 60 % af det globale marked for kommercielle frø og landbrugskemikalier med en hidtil uset indflydelse på demokratiske regeringer. Det rejser alvorlige spørgsmål ikke kun om markedsstyrke og indvirkningen på konkurrencen, men også om hele landbrugets fremtid i Europa.

NOAH og Friends of the Earth Europe mener, at lovgiverne skal undlade at godkende disse fusioner. EU-Kommissionen, hvis rolle er at forhindre konkurrencebegrænsende aftaler, skal træde til og beskytte europæiske landmænds og forbrugeres interesser og ikke mindst fremtiden for vores mad.

 • Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 5 cm, refleks)

Lille refleksklistermærke til at sætte på cykelskærmen

NOAH er officiel forhandler af Atomkraft? Nej tak!-mærkerne

 • Pris:20 kr.
 • Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (badge)

Det originale solmærke-badge

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak. 

 • Pris:20 kr.